vår 2021
MFA-1010 Nautikk 1 - 10 stp

Sist endret: 18.06.2021

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Del 1: Navigasjon Modul 2 -  Opprettholde sikker brovakt

Del 2: Navigasjon Modul 3 -  Bruk av Radar og Arpa for å opprettholde navigeringens sikkerhet

Del 3: Navigasjonsinstrumenter I

Del 4: Meteorologi


Anbefalte forkunnskaper

MFA-1009 Nautikk intro

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten...

 • har inngående kunnskaper om De Internasjonale Regler til Forebygging av Sammenstøt på sjøen, 1972, med endringer, samt gjeldende regelverk for gjennomføring av en sikker brovakt og ledelse av ressurser på broen.
 • har gode kunnskaper om grunnleggende operasjonelle og tekniske forhold ved radar/ARPA anlegg og om hvordan man tolker og evaluerer informasjon fra slike anlegg.
 • har kunnskap om instrumentenes fysiske prinsipper, nøyaktighet, begrensninger, feilkilder og metoder for feilsøking.
 • har grunnleggende kunnskaper til karakteristikker ved forskjellige værsystemer, rapporteringsprosedyrer og registreringssystemer.

Ferdigheter:

Studenten...

 • kan gjennomføre sikker framføring av skipet ved å anvende regelverket for hindring av sammenstøt til sjøs.
 • kan gjennomføre en sikker brovakt ved å kunne demonstrere evne til håndtering av ressurser, kommunikasjon, lederskap og situasjonsforståelse.
 • kan anvende og tolke informasjons av radar og ARPA og bruke denne informasjonen til gjennomføring av sikker seilas ihht. til De Internasjonale Regler til Forebygging av Sammenstøt på sjøen.
 • kan bruke og tolke informasjon fra meteorologiske instrumenter om bord og kunne bruke denne informasjon til å ta avgjørelser for seilasens sikkerhet.

Generell kompetanse:

Studenten...

 • skal kritisk kunne analysere og kommunisere samspillet mellom regelverk, teknologi og menneskelige faktorer og deres betydning for sikkerhet til liv, miljø og eiendeler til sjøs.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger inntil 48 timer. 8 Simulatorøving. 5 navigasjonsinstrument laboratorieøvinger. Obligatoriske innleveringer.

Emnet kan bli undervist på engelsk.


Eksamen

1. Praksis på simulator (teller 30 %)

2. 4 timers skriftlig eksamen.(teller 70 %)

Begge deler må bestås. Det gis en samlet bokstavkarakter A - F.

75 % av alle simulatorøvinger, laboratorieøvinger og skriftlige innleveringer må være godkjent for å få adgang til eksamen. Nærmere opplysninger om antall oppgis ved studiestart

Studenter som ikke har bestått, eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MFA-1010