vår 2021
VPL-1301 Faget, yrket og yrkesrollen. Den helse- og sosialfaglige kompetansen - 5 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorstudiet i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Sentrale temaer i emnet er:

 • Fagets historie, utvikling og verdigrunnlag
 • Vernepleierens helse- og sosialfaglige rolle og kompetanse
 • Introduksjon til sentrale konvensjoner, lover og regler
 • Innføring i levekårene til personer med utviklingshemming


Hva lærer du

Kunnskap

 • Kan redegjøre for vernepleieryrket som profesjon med særskilt fokus på inkludering, demokrati og likeverd (*1)
 • Kan beskrive fagområdets historie, vernepleierens samfunnsansvar og kunnskapsgrunnlag (4 f)
 • Kan angi sentrale konvensjoner, lover og regler for å sikre ulike tjenestemottakeres rettigheter (13 b)
 • Kan beskrive levekårene til personer med utviklingshemming i Norge i dag (13 e)


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, aktiviteter og dialogbasert samhandling.

Læringsaktivitetene vil foregå både i klasserom og på andre arenaer. Aktivitetene vil både foregå individuelt og i gruppe.

Forventet arbeidsomfang er på ca. 120 timer inkludert selvstudium.


Eksamen

Eksamen og vurdering:

En dags individuell skriftlig hjemmeeksamen basert på besøket på Sør-Troms museum avdeling Trastad. Vurdering bestått/ikke bestått


 • Om emnet
 • Studiested:
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: VPL-1301
 • Tidligere år og semester for dette emnet