vår 2021
MUS-3901 Masterkonsert - hovedinstrument - 30 stp

Sist endret: 25.02.2021

Emnetype

Obligatorisk emne andre år i Master i musikkutøving. Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Oppsummering av repertoaret i de tre foregående masterkonsertene utvidet i bredde eller dybde. Planlegging og gjennomføring av offentlig konsert med egne programkommentarer.  

Hva lærer du

Studenten

Kunnskaper:

 • Kan analysere og drøfte sine personlige kunstneriske intensjoner
 • Viser selvstendighet i møte med de kunstneriske utfordringer i gjennomføringen av masteroppgaven/-konserten

 Ferdigheter:

 • Kan skape, virkeliggjøre og uttrykke sine personlige kunstneriske intensjoner
 • Har videreutviklet sitt masterrepertoar i bredde eller dybde
 • Kan improvisere der sjanger krever det

 Kompetanse:

 • Kan analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og bruke dette i sitt arbeid
 • Kan beherske skriftlig og muntlig kommunikasjon med fagfeltet og publikum

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Individuell undervisning og veiledning i utøving og programarbeid. Stor grad av egenøving og selvstendig arbeid.

Utøvende praksis gjennom deltakelse i ensembler og konserter. Arrangementspraksis gjennom selvstendig ansvar for egne konserter.

Emnet går over ett semester.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen:

 - Skriftlig fremstilling om fokusområdet i masterarbeidet.

-  Programkommentarer.

Eksamen:

Selvstendig offentlig konsert. Varighet ca. 60 min.

Vurderes med Bestått/Ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen påfølgende semester med nytt program eller bearbeiding av tidligere program. 


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: MUS-3901