vår 2021
MUS-3109 Ensemble - 30 stp

Sist endret: 22.02.2021

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne. Valgemne i Master i musikkutøving.  

Innhold

Samspill i ulike ensembler som er relevant i forhold til kandidatens hovedinstrument. Repertoar kan være bredt lagt opp eller spisset i forhold til stilart, sjanger og innhold og kan også være egenprodusert materiale. Partiturstudier/innstuderingsteknikk og utvikling av egne arrangementer inngår avhengig av prosjekt og sjanger. Ensembleledelse.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte: 

- kunne utøve kammermusikalsk samspill med et enhetlig og kunstnerisk uttrykk

- ha utviklet stilistisk og kunstnerisk forståelse og uttrykksmåter i forskjellige ensembler

- kunne innordne seg og ta instruksjon i samspillsituasjoner med sikte på innstudering og framføring

- kunne lede et ensemble i innøving og framføring

- ha innsikt i og kunne arrangere og ta ansvar for praktisk tilrettelegging av konserter og ulike framføringer.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Engelsk kan benyttes i veiledningssituasjoner.

Undervisning

Emnet går over to semestre. Det gis undervisning og regelmessig veiledning med ensemble etter avtale og oppsatt plan, ukentlig eller i konsentrerte perioder. Studenten skal utarbeide prosjektbeskrivelse for organisering og innhold i studiet og har selvstendig ansvar for å sette opp en semesterplan og planlegge repertoar. Ansvaret innebærer også tilrettelegging av praktiske forhold som å sørge for noter, bestille øvingsrom, planlegge framføringer m.m. Studenten må normalt ha ett fast ensemble gjennom hele studiet, men bør også delta i ulike andre ensembler. For å få erfaring i å lede ensembler, kan studenten få veiledningsoppgaver i skolens øvrige ensembler. Studentene kan etter avtale samarbeide med eksterne musikere. Studenten må delta i og ta ansvar for å planlegge offentlige konserter og utarbeide skriftlige programkommentarer, og må føre repertoarliste over gjennomgått repertoar.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen: - Semesterprøve midtveis i studiet der også prosjektbeskrivelsen skal legges fram og revideres - Produksjon og deltakelse i to offentlige konsertfremførelser med et samlet repertoar på 30 minutter. Skriftlige programkommentarer. - Repertoarliste med samlet spilletid på 90 minutter - Eksamensprogram med egne skriftlige programkommentarer

Eksamen: Utøvende eksamen.  Varighet: ca. 30 minutter Individuell vurdering med Bestått/Ikke bestått.

Ved Ikke bestått kan kandidaten innen påfølgende semester/studieår kontinuere én gang med bearbeidet eller nytt repertoar. Eksamensprogram innleveres minimum 4 uker før ny eksamen avholdes.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 30
  • Emnekode: MUS-3109