vår 2021
MUS-3206 Harmoni-/satslære og piano - 10 stp

Sist endret: 09.02.2021

Emnetype

Obligatorisk emne i Master i hørelære med didaktikk og praksis. Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet fokuserer på:

Arbeid med tradisjonell sats der studenten skal skrive egne satser, vurdere og analysere satser relatert til hørelærefaget.

Bruksarrangering rettet mot undervisning i hørelære.  Det kan tas utgangspunkt i studentens bakgrunn og interesser.

Veiledning i forbindelse med innlevering av oppgaver.

Piano skal benyttes som støtteinstrument i arbeid med sats og undervisning i hørelære, med vekt på bruksklaver, prima vista-harmonisering, imitasjon og improvisasjon.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

  • kunne bruke ulike satsteknikker for å skape og tilrettelegge musikk for undervisningsoppgaver
  • kunne bruke relevant teknologisk utstyr i arbeid med harmoni- og satslære
  • beherske piano som støtteinstrument i undervisning
  • beherske og fremlegge musikkteoretiske elementer av betydning for hørelærefaget med relevante klaverdemonstrasjoner


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over 2 semestre med ukentlig undervisning i klasse eller mer konsentrert i perioder. Skriftlige oppgaver og innleveringer. Veiledning. Individuell undervisning i pianospill.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen:

  • Innlevering av to skriftlige oppgaver
  • Godkjent utøvende prøve i pianospill

Eksamen: Praktisk prøve som omfatter pedagogisk bruk av piano i hørelæreundervisning. Tema for prøven utleveres 48 timer før eksamen. Vurderes med Bestått/Ikke bestått.

Det gis anledning til kontinuasjonseksamen påfølgende semester.


Timeplan


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: MUS-3206