høst 2020
KVE-2010 Kvenske dialekter - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Obligatorisk i bachelor i kvensk og finsk, og kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper:

KVE-1006, KVE-1007, KVE-1008, KVE-1009

Søknadskode: 9199 - enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.


Obligatorisk forkunnskapskrav

KVE-1001 Praktisk kvensk med grammatikk 1, KVE-1002 Språklig tekstanalyse i kvensk, KVE-1004 Praktisk kvensk med grammatikk 2, KVE-1005 Skriftkvensk med variasjoner

Innhold

I dette emnet skal du sette deg inn i variasjon i kvensk, både når det gjelder språkstruktur og ordforrådet. Du vil også få innblikk i hvordan de spesielle og mest markante trekkene i kvensk skiller seg fra meänkieli-dialekter og finske dialekter i Finland. I tillegg vil du få innblikk i situasjonen for det kvenske språket i dag, og hvilke revitaliseringsmuligheter det finns for kvensk som levende talemål.

Anbefalte forkunnskaper

KVE-1006 Praktisk kvensk 1, KVE-1007 Kvensk grammatikk 1, KVE-1008 Praktisk kvensk II, KVE-1009 Kvensk grammatikk II

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

•    kunnskap om variasjon i kvenske dialekter

•    oversikt over kvenske dialekters forhold til meänkieli og finsk

•    forståelsen for kvensk språk slik den er i dag

Ferdigheter

Studenten kan:

•    forstå og skille mellom forskjellige kvenske dialekter

•    forklare hva er de viktigste forskjellene som skiller mellom ulike kvenske dialekter

•    gjøre rede for kvenske dialekters forhold til meänkieli og finsk


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er kvensk og norsk. Eksamen kan besvares både på kvensk og norsk.

Undervisning

Ukentlig undervisningen på campus. Det vil være mulig å følge alle forelesninger via Skype. De arbeidsmåtene som vil bli benyttet er forelesninger, muntlige og skriftlige øvelser og tekstanalyse. Hvis emnet ikke rekrutterer nok studenter til å tilby ordinær undervisning, vil arbeidsformen være individuell veiledning.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • to skriftlige oppgaver på kvensk, 2-3 sider per oppgave

Det anbefales sterkt at studenten møter opp til all undervisning.

Eksamen består av:

  • en ukes hjemmeeksamen på ca. 8-10 sider

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen
Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: KVE-2010