høst 2020
PRO-2806 Instrumentering og prosessovervåkning - 10 stp

Sist endret: 22.10.2020

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniørfag, nettbasert.

Innhold

Instrumentation System Elements and Performance Terms

Measurement Case Studies

Control Systems

Process Controllers

Correction Elements

PLC Systems

System Models

Transfer Function

System Response 


Anbefalte forkunnskaper

ETE-2501 Elektrisitetslære, ITE1835 Elektrisitetslære, ITE1842 Kjemi for prosess og statistikk

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om:

 • Understanding the fundamentals of measurement systems
 • Understanding the various terminologies used in measurement and instrumentation systems.
 • Understanding the principles of industrial instrumentation and principles involved in control engineering.

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:  

 • Able to measure various physical quantities using measurement techniques
 • Design of simple measurement systems including the application of measurement tools and data manipulation and acquisition.
 • Calibration of measurement sensors and instruments
 • Identifisere, planlegge og presentere ingeniørfaglige arbeidsoppgaver innen sitt felt
 • Dimensjonere en instrumentutrustning i en industriell prosess 

Generell kompetanse:

Kandidaten skal ha generell kompetanse innen:

 • Students will be able to apply the knowledge and skills independently in any particular situation by demonstrating the ability to cooperate, responsibility, capacity for reflection and critical thinking in studies and profession.


Undervisnings- og eksamensspråk

Engelsk

Undervisning

Forelesning, øvinger og prosjektarbeid. Undervisningsspråk er engelsk.

Eksamen

Arbeidskrav

4 av 5 øvinger må være godkjent for å få eksamensrett.

Studentene trenger å utføre noen eksperimenter som vil bli definert i løpet av første halvdel av kurset. Nettstudenter må delta minst én dag i løpet av samlingsuka for å utføre øvinger.

Eksamen og vurdering

Endelig karakter bestemmes av en numerisk vekting mellom skriftlig eksamen (70%) og prosjektarbeid (30%).

Både eksamen og prosjekt må være bestått uavhengig av hverandre for å bestå faget.

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Adgangen gjelder den skriftlige eksamen.

Eksamensspråk er engelsk eller norsk.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

ITE1850 Instrumentering og prosessovervåkning 10 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert | Annet |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PRO-2806