høst 2020
ETE-2601 Elkraftkonstruksjoner - 5 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 

Innhold

AutoCAD:

Mekaniske tegninger - projeksjoner, riss, snitt, skravering, målsetting, utskrift osv.

Elektroteknisk tegning:

Elkrafttekniske tegninger - strømkretsskjema, enlinjeskjema, flerlinjeskjema, bunden og fri fremstilling, symboler, linjebruk, referansesystem, rekkeklemmelister, koplingstabeller, arrangementstegninger osv.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten skal ha kjennskap til hvordan moderne konstruksjonsverktøy er bygd opp og grunnleggende 2D tegneregler.

Ferdigheter:

- kunne tegne og lese elektrotekniske- og mekaniske tegninger og å benytte moderne DAK-systemer som AutoCAD og ELCAD.

- prosjektere, koble opp og feilsøke enkle kontaktorstyringer.

Kompetanse:

Etter fullført emne vil studenten kunne ha en god overordnet forståelse av konstruksjonsverktøy mhp. oppbygging og bruksområde.

Studenten skal kunne planlegge og gjennomføre prosjekter, både alene og som deltaker i en gruppe.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, laboratorieøvinger, prosjektarbeid.

Eksamen

Arbeidskrav

6 av 6 innleveringsoppgaver er obligatoriske og må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen og vurdering

3-timers eksamen, PC på eksamen. Eksamen teller 100% av endelig karakter.

Karakterskala A - F, der F er «ikke-bestått».

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

ITE1837 Automasjon 5 stp
  • Om emnet
  • Studiested: Narvik |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: ETE-2601
  • Undersider