høst 2020
MDA-0750 Examen facultatum - Medieproduksjon - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1.juni.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i Bachelor i medieproduksjon. Emnet kan tas som enkeltemne hvis det er ledige studieplasser.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søkndskode: 9199 - enkeltemner lavere nivå.


Innhold

Allmennvitenskapelig del og vitenskapsfilosofisk del med utgangspunkt i medievitenskap. Dekker både studieforberedende og profesjonsrettede mål.

Hva lærer du

Kunnskap:

Kandidaten 

 • har kjennskap til tenkemåter og metoder som særpreger ulike vitenskaper
 • har kunnskap om grunnleggende begreper innenfor moderne forskning, sentrale metoder og vitenskapelige forklaringer og begrunnelser
 • har forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap om medier, kultur og samfunn
 • har fått innsikt i vitenskapelig kunnskapsproduksjon

Ferdigheter: 

Kandidaten

 • har analytisk og kritisk vurderingsevne anvendt på vitenskapelige tekster
 • har evne til å lese, analysere og kritisk reflektere over forskningsdata
 • kan delta i debatter og ordskifte om medienes betydning i samfunnet
 • kan referere til vitenskapelige publikasjoner i egne arbeider 

Generell kompetanse: 

Kandidaten

 • kan anvende fagkunnskap i deltakelse i faglige forankrede diskusjoner og utviklingsarbeid
 • kan oppdatere seg på forskningsbasert kunnskap innen fagområdet
 • har kunnskap om sammenhengen mellom medier, kultur og journalistikk
 • kan drøfte etiske problemstillinger knyttet til medier, mediebruk og medieproduksjon
 • har forståelse for vitenskaplig arbeid 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk 

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, samt gruppemøter gjennomført som problembasert læring. Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og selvstendighet i studiet. Studentene diskuterer og besvarer ulike former for arbeidskrav gjennom hele studiet.  

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Oppmøtekrav på 75 % for å kunne framstille seg til eksamen. Enkelte workshops vil ha 100 % oppmøte.

Obligatorisk arbeidskrav: - Muntlig presentasjoner og skriftlige oppgaver må være godkjent før studenten kan ta eksamen. 

Eksamen: 

- 3-dagers hjemmeeksamen.

- Karakterene A - E for bestått eksamen, F for ikke bestått.

Kandidater som får karakteren F kan melde seg opp til kontinuasjonseksamen påfølgende semester.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MDA-0750
 • Undersider