høst 2020
STE-2604 Romteknologi - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert.

Studiepoengreduksjon

ITE1843 Romteknologi 10 stp

Innhold

Bakkeinstrumentering: magnetometere, riometer, ionosonde, optiske instrumenter, radar (EISCAT), Satellitter: referansesystemer for satellitter, baneparametre, banemekanikk, utledning av formelverk, baneberegninger, simuleringer. Satellitters og romsystemers oppbygging og funksjoner. Prinsipper og anvendelser av satellitnavigasjon. Romteknologihistorie: Apollo, post-Apollo, Ballonger: ballongtyper, beregninger på ballonger, Antenneteori, Elementær radarteknologi og spesielt syntetisk aperture radar.

Anbefalte forkunnskaper

IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), IGR1600 Matematikk 1, IGR1601 Matematikk 2, IGR1603 Fysikk/Kjemi, TEK-1504 Fysikk, TEK-1505 Kjemi, TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester), TEK-1516 Matematikk 2

Hva lærer du

Kunnskaper

Kandidaten skal ha kunnskaper om

 • Bruk av raketter, ballonger og bakkebaserte instrumenter som teknologiplattform for studier av prosesser i atmosfæren
 • Banemekanikk
 • Prinsipper og anvendelser av satellittnavigasjon
 • Elementær radarteknikk og spesielt SAR
 • Oppbygging og funksjoner til romsystemer
 • Antenneteori
 • Systemer i forbindelse med en rakettoppskyting
 • Romteknologihistorie

Ferdigheter

 • Kunne utføre beregninger av ulike satellitt-baner
 • Kunne utføre beregninger vedr ballongmekanikk
 • Kunne utføre beregninger vedr elementær radarteori
 • Kunne beregne ytelse til SAR

Generell kompetanse

 • Kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, regne- simulerings- og labøvinger.

Eksamen

Arbeidskrav

Godkjente obligatoriske innleveringer. Godkjent laboratorieøving.

Eksamen og vurdering

En avsluttende 5 timers skriftlig eksamen som gir en bokstavkarakter.

Ekstern deltagelse ved utforming av eksamensoppgaver og sensorveiledning.

Kontinuasjons­eksamen

Det gis kontinuasjonsadgang i faget.


 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STE-2604
 • Undersider