Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

PSY-3015 Kvalitative metoder - 10 stp

Sist endret: 23.10.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Ukjent |

Timeplan