vår 2020
FYS-8801 Ph.d. spesialpensum i fysikk - 1 stp

Sist endret: 14.10.2019

Emnetype

Teoretisk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet har varierte undervisningsfomer

Timeplan


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 1
  • Emnekode: FYS-8801