vår 2020
SPHPRA3 Praksis 3 - Spesialisthelsetjenesten - 15 stp

Sist endret: 10.09.2020

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Obligatorisk forkunnskapskrav

SPHPRA2 Praksis 2 - Spesialisthelsetjenesten

Innhold

Praksisstudier - 10 ukers varighet

Hva lærer du

Læringsutbytte 

Etter gjennomført praksis skal studenten ha oppnådd følgende:

Kunnskapsmål og ferdighetsmål:

 • Ha respekt for pasienter, pårørende og medarbeidere med hensyn til integritet, autonomi 
 • Kunne utføre sykepleiefaglige observasjoner og tiltak i forbindelse med lidelser relatert til sykdommer
 • Kunne anvende kunnskaper om sykdommer og medikamenter i utøvelse av sykepleie 
 • Kunne utøve sykepleiefaglige prosedyrer selvstendig
 • Kunne utøve sykepleie med forsvarlighet og søke kunnskap og veiledning ved behov
 • Kunne observere en pasient som får transfundert blodprodukter og intravenøs behandling, og ved eventuelle komplikasjoner kunne iverksette nødvendige tiltak 
 • Kunne yte sykepleie til syke barn og barn som pårørende i spesialisthelsetjenesten i samarbeid med veileder/kontaktsykepleier
 • Kunne utøve gruppelederfunksjon/pasientansvar til en mindre gruppe pasienter 
 • Gjennomføre undervisning og veiledning til pasienter/ medstudenter/pårørende i enkle fagområder
 • Kunne utøve sykepleie til pasienter med minoritetsbakgrunn
 • Kunne forberede pasienten til prøver og undersøkelser 
 • Kunne delta i vurderingsprosesser og utøve sykepleie relatert til pasienter med akutt kritisk sykdom eller skade
 • Kunne administrere medikamenter, samt observere og rapportere virkning og bivirkning av medikamentell behandling av den akutt kritisk syke pasienten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praktiske studier, skriftlig og muntlig refleksjon over praksis, selvstudier.

Eksamen

Arbeidskrav

Personlig logg, kontinuerlig arbeid med læringsutbytte og selvevaluering. 

Vurdering

Vurderes til bestått eller ikke bestått.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: SPHPRA3