vår 2020
ITE1802 Programmering for mobil - 10 stp

Sist endret: 06.11.2020

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Teori og praksis går hånd i hånd, dvs. ca. halvparten teori og halvparten lab og øvingsoppgaver.

Kan tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Forkunnskapskrav: ITE1900.

Anbefalt forkunnskaper: ITE1901, ITE 1805, ITE1806. Eller tilsvarende fag.


Innhold

Dette er i hovedsak et praktisk programmeringsfag som fokuserer på utviklingsplattformen Android fra Google. Følgende tema er aktuelle:

- Generell utvikling applikasjoner for mobile enheter

- Brukergrensesnitt (GUI)

- Stiler og tema

- Ressurser

- Bruk av Internett-tjenester

- Livsløpsmetoder til de ulike applikasjonskomponentene.

- Filer & tilstandshåndtering

- Bruk av lokale databaser (SQLite)

- Kart og lokasjonsbaserte tjenester

- Bakgrunnsaktiviteter

- Bluetooth, WiFi, SMS og MMS

I løpet av faget vil studentene utføre flere praktiske programmeringsoppgaver der studentene utvikler på PC og tester både i emulator og på ekte enheter (nettbrett, telefon). Laben er utstyrt med nettbrett som studentene kan låne til dette formålet.


Anbefalte forkunnskaper

ITE1805 Databaser og webapplikasjoner 1, ITE1806 Datakommunikasjon og sikkerhet, ITE1901 Programmering 2

Hva lærer du

Kunnskap:

Etter gjennomføring skal studenten ha fått kunnskap om

 • Applikasjonskomponentene Activity, Service, BroadcastReceiver, ContentProvider og IntentService.
 • Bruk av stiler og tema.
 • Livsløpsmetodene til de ulike applikasjonskomponentene.
 • Layout-managere.
 • Adapterklasser.
 • Ressursfiler for ulike skjermstørrelser og språk.
 • Serverapplikasjoner og JSON.
 • Lokale databaser (SQLite).
 • Bruk av tråder og AsyncTask.
 • Lokalisering og Google Maps.
 • Preferanserammeverket.
 • Sikkerhetsmekanismene i Android.
 • Enkle serverapplikasjoner.

Ferdigheter:

Studenten skal etter gjennomføring være i stand til å:

 • Bruke AndroidStudio på en effektiv måte.
 • Bruke vanlige GUI-elementer for å lage tiltalende brukergrensesnitt.
 • Bruke stil og tema i Androidapplikasjoner.
 • Håndtere applikasjoners livssyklus og konfigurasjonsendringer.
 • Utvikle språktilpassede applikasjoner.
 • Bruke JSON og Gson-biblioteket til enkle klient/tjener-applikasjoner.
 • Utvikle enkle serverapplikasjoner.
 • Utvikle applikasjoner som bruker lokal database og filer.
 • Utvikle applikasjoner som bruker lokalisering og Google maps.

Generell Kompetanse:

Etter gjennomføring vil studentene kunne:

 • Utvikle Androidapplikasjoner til nettbrett og/eller mobiltelefoner.
 • Tilpasse applikasjoner ulike språk og skjermstørrelser.
 • Utvikle brukergrensesnitt vha. XML.
 • Kan formidle kunnskap om programutvikling for mobile enheter.
 • Planlegge og gjennomføre større programmeringsprosjekter, både alene og som deltaker i en gruppe.
 • Bevissthet om etiske konsekvenser av teknologiske valg og løsninger.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og praktisk programmeringsarbeid.

Prosjektarbeid.


Eksamen

Arbeidskrav

Totalt 4 obligatoriske øvinger hvor alle må være levert og bestått. Det er krav til tilstedeværelse i 2/3 av alle gjennomførte forelesning/labtimer hvor lærer er til stede.

Eksamen og vurdering

Samlet vurdering (VS) med bokstavkarakter.

Karakter i faget settes på bakgrunn av følgende elementer:

 • En av de obligatoriske øvingene, bestemt av emneansvarlig.
 • En større prosjektoppgave. Gruppe.
 • En e-test under tilsyn.

Alle må være levert og bestått.

Kontinuasjons­eksamen

Det er mulig å kontinuere på individuell test. Dette gjøres i påfølgende kontinuasjonsperiode. Ved ikke bestått på prosjektoppgave eller obligatorisk øving må disse tas på nytt ved neste gangs gjennomføring av emnet.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

DTE-2603 Programmering for mobil 10 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Bodø | Annet | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ITE1802