vår 2020
PFF-3002 Praksis år 5 i lektorutdanning for trinn 8-13 - 0 stp

Emnetype

Emnet inngår i praksisdelen av utdanningen og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-3000 Profesjonsfag år 4 i lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-3001 Praksis år 4 i lektorutdanning for trinn 8-13

Innhold

Praksisopplæringen i denne perioden fokuserer på studenten som en ressursperson.

Studenten skal i utvalgte undervisningsøkter bidra med sin faglige og didaktiske kompetanse.

Studenten kan gjennomføre datainnsamling til masteroppgaven i løpet av praksis.


Hva lærer du

Etter bestått praksisopplæring skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Kandidaten har

 • Kunnskap om nødvendig tilrettelegging av avansert fagstoff
 • Avansert kunnskap om elevaktive arbeidsmåter

Ferdigheter og kompetanse

Kandidaten kan

 • Planlegge, begrunne og gjennomføre undervisningsøkter som skaper interesse for faget gjennom utvalg og tilrettelegging av fagstoffet og aktiv elevdeltakelse
 • Vurdere læringsutbytte ved elevaktive arbeidsmåter
 • Bidra med nytenking i forhold til innhold, metode og organisering av undervisningsøkter


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksis i seg selv gir ikke egne studiepoeng, men regnes som en obligatorisk del av samlet utdanning. Praksis utgjør 5 dager i høstsemesteret. Praksis gjennomføres til vanlig som enepraksis.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan få vurdering i praksis:

 • aktiv deltakelse på all praksis
 • deltatt på relevante møter og læreraktiviteter
 • levert dokumentasjon for planlegging og gjennomføring av undervisningsøkter

Praksis vurderes av en kommisjon som består av rektor ved praksisskolen, praksislærere og universitetslærer fra Institutt for lærerutdanning og pedagogikk.

Vurderingsutrykket er bestått/ikke bestått.

En student som får karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1- ett nytt forsøk på å bestå praksis. Nytt forsøk kan først gjøres når neste kull gjennomfører praksis påfølgende studieår.

Dersom studenten heller ikke da oppnår karakteren bestått i praksis, må studenten slutte på utdanninga.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: PFF-3002
 • Tidligere år og semester for dette emnet