høst 2018

ITE1820 Design og strukturell analyse - 10 stp

Sist endret: 25.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Ukjent |

Eksamensdato

Design og strukturell analyse klasse Narvik og nettstudenter innlevering 15.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan