vår 2019

BIO-1006 Dyre- og plantefysiologi - 10 stp

Sist endret: 18.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

Søknadsfrist enkeltemner: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Dette gjelder kun opptak til enkeltemner.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i Biologi, klima og miljø og lektorutdanning med biologi som studieretning. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Innhold

Undervisningen omfatter både zoofysiologi (dyr) og plantefysiologi. Zoofysiologidelen gir en innføring i fysiologi med hovedvekt på reguleringsmekanismene i en integrert organisme, og dens responser til endringer i miljøfaktorer. Plantefysiologidelen gir en innføring i de anatomiske, biokjemiske og fysiologiske prosessene som ligger til grunn for plantenes vekst og utvikling, og tar for seg plantenes responser på miljøfaktorer og klima.

Hva lærer du

Mål med zoofysiologidelen:

 • å gi studentene en innføring i dyrs fysiologi gjennom utvalgte eksempler.
 • å gi studentene en innsikt i ulike fysiologiske tilpasningsmekanismer til f.eks klima, varierende lysforhold og mattilgang
 • å gi studentene en forståelse av hvordan man gjennom eksperimentell forskning kan studere dyrenes fysiologiske behov og toleransegrenser til endringer i sitt miljø

 Mål med plantefysiologidelen:

 • å gi studentene en innføring i algers og høyere planters biokjemi og fysiologi
 • å gi studentene en forståelse av samspillet mellom ytre miljøfaktorer og plantenes vekst og utvikling
 • å vise studentene noen av de mulighetene som ligger i bioteknologisk utnyttelse av planter

Etter endt kurs, skal studenten kunne:

 • forklare hvordan dyr gjennom utvalgte eksempler er tilpasset sitt miljø
 • beskrive ulike fysiologiske tilpasningsmekanismer til klima, varierende lysforhold og mattilgang
 • forklare hvordan man gjennom eksperimentell forskning kan studere dyrenes fysiologiske behov og toleranse grenser til endringer i sitt miljø
 • forklare planters energi- og karbonmetabolisme og kunne sammenligne med metabolisme i dyr
 • beskrive hvordan planters vekst og utvikling er kontrollert av indre faktorer (hormoner)
 • beskrive prosessene planter anvender for å respondere på forskjellige miljøforhold

Studenten skal:

 • ha grunnleggende kompetanse om fysiologiske tilpasninger til omgivelsene hos dyr
 • kunne reflektere analytisk og kritisk over eksperimentell forskning knyttet til dyrs fysiologi
 • kunne fremstille muntlig og skriftlig kunnskap om polare dyrs fysiologi
 • ha en bred oversikt over plantefysiologi
 • ha kunnskap om viktigheten av planter i marine og landlige økosystemer
 • forstå viktigheten av jordbruk og plantebioteknologi

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning, laboratorieøvelser og kollokvier. Nødvendig sikkerhetsopplæring gis i undervisningen.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer A-E for bestått. F er ikke bestått. Laboratoriekurset er obligatorisk. Arbeidskrav: Godkjent labrapporter. Arbeidskravet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 03.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Eget kompendium i dyrefysiologi. Eget kompendium i plantefysiologi  
Undervisning Vår 2019
Første oppmøte: se timeplan
Forelesning prof. Monica Alterskjær Sundset
prof. Even Hjalmar Jørgensen
prof. Erling Sverre Nordøy
prof. Lars Folkow
prof. Karsten Bruno Heinrich Fischer
prof. David Grey Hazlerigg
f.aman. Gabriela Christina Wagner
forsker Shona Hiedi Wood
Lab. gruppe 1 velges av B-BIO m/BIO-2601, Lektor stud prof. Monica Alterskjær Sundset
prof. Karsten Bruno Heinrich Fischer
stip. Daniel Appenroth
prof. David Grey Hazlerigg
forsker Shona Hiedi Wood
Lab. gruppe 2 velges av B-BIO m/ BIO-2513, Lektor stud prof. Monica Alterskjær Sundset
prof. Karsten Bruno Heinrich Fischer
stip. Daniel Appenroth
prof. David Grey Hazlerigg
forsker Shona Hiedi Wood
Kollokvium gr. 1 (B-BIO m/ BIO-2601, Lektor studenter) prof. Monica Alterskjær Sundset
prof. Even Hjalmar Jørgensen
prof. Erling Sverre Nordøy
prof. Lars Folkow
prof. Karsten Bruno Heinrich Fischer
prof. David Grey Hazlerigg
f.aman. Gabriela Christina Wagner
forsker Shona Hiedi Wood
Kollokvium gr. 2 ( B-BIO stud m/ BIO-2002 / BIO-2513) prof. Monica Alterskjær Sundset
prof. Even Hjalmar Jørgensen
prof. Erling Sverre Nordøy
prof. Lars Folkow
prof. Karsten Bruno Heinrich Fischer
prof. David Grey Hazlerigg
f.aman. Gabriela Christina Wagner
forsker Shona Hiedi Wood


Kontakt
10628570_10156023205755596_3274667516272748229_n.jpg

Camilla Andreassen


Student Advisor
Telefon: +4777623206 camilla.andreassen@uit.no

profilbilde1.jpg

Nordøy, Erling Sverre


Professor
Telefon: +4777644794 erling.nordoy@uit.no