vår 2019

PFF-1016 Praksis år 2 i lektorutdanning for trinn 8-13 - 0 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet inngår i praksisdelen av lektorutdanningen og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk.

Opptakskrav

PFF-1020/PFF1014 samt PFF-1015 må være fullført og bestått. I tillegg til minimum 60 stp fagstudier

Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-1015 Praksis år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-1020 Eleven og læring i sentrum

Innhold

I praksisopplæringen vil studentene delta i planlegging og gjennomføring av undervisning.  De vil få innsyn i lærerplanens rolle i planlegging av undervisning.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har :

  • Kunnskap om lærerplanens rolle i planlegging av undervisning
  • Erfaringsbasert kunnskap om lærersamarbeid knyttet til planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning
  • Erfaringsbasert kunnskap om sentrale undervisningsaktiviteter i fag
  • Kjennskap til aktuelle lærer- og hjelpemidler i sine fag
  • Kunnskap om lærerens etiske ansvar

 

Ferdigheter

Studenten kan:

  • kan delta i planlegging og gjennomføring av en hel eller deler av undervisningsøkt

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksis i seg selv gir ikke egne studiepoeng, men regnes som en obligatorisk del av samlet utdanning. Praksis utgjør til sammen 10 dager i vårsemesteret. Praksis gjennomføres i grupper.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • aktiv deltakelse samt innfridd alle krav i praksisen
  • deltatt på seminar før og etter praksis
  • levert og fått godkjent praksisrapporten

Faglærer på lektorutdanning trinn 8-13 profesjonsfag godkjenner arbeidskravene

Eksamen består av:

Gjennomført praksisperiode

Eksamen vurderes med "Bestått" / "Ikke bestått".

En student som får karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1- ett - nytt forsøk på å bestå denne praksisperioden. Nytt forsøk kan først gjøres når neste kull gjennomfører praksis påfølgende studieår. Dersom studenten heller ikke da oppnår karakteren bestått, må studenten slutte på utdanningen.

TimeplanKontakt

May Jensen


Praksiskonsulent
Telefon: +4777645286 may.jensen@uit.no

strandbu.jpg

Astrid Strandbu


Professor
Telefon: +4777623272 astrid.strandbu@uit.no