vår 2019

SPDPRA1 Grunnleggende sykepleie på helseinstitusjon - 18 stp

Sist endret: 30.10.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Obligatorisk forkunnskapskrav

SPD103 Ferdighetstrening og refleksjon, SPD107 Ferdighetstrening og refleksjon, klinisk læringssenter

Hva lærer du

Kunnskaps- og ferdighetsmål:

 • kunne møte mennesket som unikt individ og ivareta dets egenverd og integritet på en respektfull og verdig måte
 • kunne vise omsorg og utøve sykepleie på en omsorgsfull måte
 • kunne utføre tiltak og overholde hygieniske prinsipper i stell og pleie av pasienter
 • ha utviklet godt handlag og forsiktighet i situasjoner som stell, berøring og forflytning av pasienter
 • kunne utøve sykepleierens funksjon innen helsefremming, forebygging, lindring, behandling, rehabilitering og habilitering
 • ha ferdigheter i utførelse av sykepleiefaglige prosedyrer som blodtrykksmåling, pulstaking, temperaturmåling, kapillær blodprøvetaking, urinprøvetaking, bakteriologisk prøvetaking av sårsekret og avføringsprøver
 • kunne utføre generelle observasjoner av pasientens respirasjon, sirkulasjon, ernæring og væskeinntak, temperatur, eliminasjon, søvn, aktivitet og sinnsstemning
 • kunne iverksette sykepleietiltak ved svikt hos pasienten i egen evne til å ivareta grunnleggende behov
 • kunne iverksette tiltak for å forebygge komplikasjoner som følge av inaktivitet
 • ha ferdigheter knyttet til å iverksette lindrende tiltak ved smerter hos pasienten
 • kunne utføre muntlig og skriftlig sykepleiedokumentasjon
 • kunne utføre stell og pleie av døende
 • kunne utføre stell av døde pasienter

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Selvstudie, praktiske handlinger, refleksjon, gruppeveiledning, individuell veiledning.

Planlegge, operasjonalisere og evaluere læringsutbytte gjennom ukeplaner, logger og selvevaluering.

Eksamen

Personlig ukeslogg, kontinuerlig arbeid med læringsutbytte og selvevaluering.

Vurderes til bestått eller ikke bestått.