høst 2018

NOR-1112 Nordisk litteratur fra andre verdenskrig til i dag - 10 stp

Sist endret: 25.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1.juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk for årsstudiet i nordisk, bachelor i språk og litteratur, studieretning nordisk, bachelor i nordisk språk og litteratur og lektorudanning 8 - 13, studieretning nordisk og nordisk som fag 2.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadskode 9199 - Enkeltemner lavere grad (ikke realfag). Du trenger ikke oppgi hvilket emne du søker opptak til.

Innhold

Emnet skal gi kunnskap om norsk og nordisk litteratur fra andre verdenskrig og til i dag. Arbeidet med pensumtekstene skal skje i nær tilknytning til arbeid med litteraturhistorisk og litteraturvitenskapelig sekundærlitteratur. Arbeidet med metodelære skal ikke bare gi et arbeidsredskap, men også sette studentene i stand til å se hvordan en tekstanalyse eller et annet forskningsresultat henger sammen med en bestemt litteraturvitenskapelig metode og eventuelt med et verdistandpunkt.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • norsk/nordisk litteratur og litteraturhistorie etter andre verdenskrig
 • litteraturteori
 • litterær analyse
 • hvordan en tekstanalyse eller et annet forskningsresultat henger sammen med en bestemt
 • litteraturvitenskapelig metode og eventuelt med et verdistandpunkt

Ferdigheter

Studenten kan:  

 • gjøre rede for sentrale nordiske, særlig norske, forfatterskap etter andre verdenskrig
 • gjøre rede for innhold, form og tematikk i den enkelte litterære teksten
 • drøfte den litteraturhistoriske plasseringen av pensumtekstene
 • demonstrere kunnskap og evne til faglig drøfting i mindre skriftlige arbeider i et klart og korrekt språk 

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: norsk eller et annet skandinavisk språk. Pensumlitteraturen kan være på norsk, skandinaviske språk og/eller engelsk.

Eksamensspråket er norsk. Målform: bokmål

Undervisning

Undervisningen blir gitt i høstsemesteret i form av forelesninger og seminar med forberedte studentinnlegg. Antall undervisningstimer: ca. 42. Pensumlitteraturen kan være på norsk, skandinaviske språk og/eller engelsk.

 

Kvalitetssikring:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav:

For å gå opp til eksamen, må studenten i løpet av fastsatt frist ha

 • holdt et muntlig innlegg på ca. 15 minutter og fått det godkjent av faglærer.

Eksamen består av:

 • 6- timers digital hjemmeeksamen. Eksamensspråket er norsk. Målform: bokmål. Oppgaven skal være på ca 5-6 sider (ca 2000 ord)

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Ved alle eksamener i nordisk blir rett og god språkføring vektlagt.

Vurderingsuttrykk:

Bokstavkarakterer:

Emnet blir vurdert med bokstavkarakter A - F, hvor F er "ikke bestått".

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

NORD-103 Nordisk grunnfag, litteratur del 10 stp
NOR-1114 Nordisk litteraturvitenskap: Overgangsemne høst-03 10 stp
NOR-1122 Nordisk litteratur fra 2. verdenskrig til i dag. Spesialemne for internasjonale studenter. 10 stp
NORDGFL Nordisk grunnfag, litterær del 10 stp

Pensum

Pensum

Primærlitteratur: 

To drama

Jens Bjørneboe: Semmelweiss (1969)
Jon Fosse: Ein sommars dag (1999)

Fire romaner:
Tarjei Vesaas: Fuglane (1957)

Jan Kjærstad: Homo Falsus (1984)

Per Petterson: Ut og stjæle hester (2003)

Noveller/kortprosa
Dag Solstad: "Vi vil ikke gi kaffekjelen vinger" frå Svingstol (1967)

Hans Herbjørnsrud: "Frendeløs" frå Vitner (1979)

Kjell Askildsen: "En plutselig frigjørende tanke" frå En plutselig frigjørende tanke(1987)

Laila Stien: "Markblomster" fra Gjennom glass (1999)

Frode Grytten: "Interiør med ung kvinne" frå Popsongar (2001)

Ingvild Rishøi: "Vi kan ikke hjelpe alle" frå Vinternoveller (2014)

Lyrikk:
Gunvor Hofmo: "I en mørk natt" (1946), Det er ingen hverdag mer" (1948), "Fra en annen virkelighet" (1948)

Tarjei Vesaas: "Regn i Hiroshima" (1947) og "Det ror og ror" (1949)

Rolf Jacobsen: "Kraftledning" (1933), "Flyvemaskiner" (1933), "Landskap med gravemaskiner" (1954),

Paal Brekke: "Der alle stier taper seg" (1960)

Inger Hagerup: "Aust-Vågøy" (1945), "Detalj av usynlig novemberlandskp" (1964)

Ellen Einan: "Jeg graver mors grav" (1985)

Olav H. Hauge: "Til eit Astrup bilete" (1961), "Sleggja" (1966), "Ljåen" (1966), "Sagi" (1966)

Jan Erik Vold: "Trikkeskinnediktet" (1968), "Faen i helvete-diktet" (1969)

Tor Ulven: "Jeg faller" (1980), "To fjernsyn" (1989)

Gro Dahle: ""Når paven blir trett" (1987), "Moren bærer barnet" (1989)

Eldrid Lunden: "Jaudå" (1968), "Mørkrets manglande..." (1989)

Nils Aslak Valkeapää: "Sol. Død. Liv" (1994)

Ottar Ormstad: "Meisfjordskar" (2006)

Monica Aasprong: "Soldatmarkedet" (2003)

Torild Wardenær: "Arvestykke" (2011)

Vemund Solheim Ådland: Fire dikt fra Ete (2005)

Dansk og svensk litteratur:

Dansk roman
Kim Leine: PKalak (2007)

Noveller
Stig Dagerman: "Att döda ett barn" (1948)

Karen Blixen: "Babettes gjestebud" (1950)

Lyrikk
Gunnar Ekelöf: "Poetik" (1959)

Tomas Tranströmer: "C-dur" (1962)

Sonja Åkesson: "Äktenskapsfrågan" (1963)

Göran Palm: "Havet" (1964) 

Göran Sonnevi: "Om kriget i Vietnam" (1965)

Gunnar D. Hansson: "Petrarcasonetten nådde inte längre än..." (2009) 

Klaus Høeck: "Hvordan skulle I løse praxis gåder" (1982) 

Inger Christensen: "Alfabeterne" (1981)

Søren Ulrik Thomsen: "Levende" (1981)

Per Højholt: "er en spade" (1995)

Pia Tafdrup: "Kilden" (1998)

Litteraturhistorie:

Per Thomas Andersen: Norsk litteraturhistorie, Universitetsforlaget

Litteratur- og analyseteori:

Rolf Gaasland: Fortellerens hemmeligheter. Innføring i litterær analyse.

Christian Janss og Christian Refsum: Lyrikkens liv, Universitetsforlaget

Frode Helland og Lisbeth P. Wærp: Å lese drama. Innføring i teori og analyse, UniversitetsforlagetKontakt

Terje Morten Jørgensen


Studiekonsulent (nordisk, lingvistikk)
Telefon: +4777644224 tjo006@post.uit.no

Atle-Tord-Nordøy-IKL.jpg

Nordøy, Atle Tord


Universitetslektor nordisk litteratur/Stipendiat allmenn litteraturvitenskap
Telefon: +4777645229 ano003@post.uit.no