vår 2018

SPD106 Legemiddelregning og farmakologi - 2 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske universitet - campus Harstad.

Innhold

Delemne 106.1: Legemiddelregning og farmakologi

 • Farmakodynamikk
 • Farmakokinetikk
 • Hvordan de enkelte organer uttrykker bivirkninger
 • Farmakokinetiske og farmakodynamiske interaksjoner
 • Medikamentregning
  • Omregning mellom de ulike størrelsene innenfor gram- og volumsystemet
  • Regning med utgangspunkt i forholdet mellom dose, mengde legemiddelenheter og styrke på legemiddelet
  • Regning i forhold til infusjonshastighet og omregning mellom dråper og ml.
  • Regning med masseprosent og masse-/volumprosent

Hva lærer du

Delemne 106.1: Legemiddelregning og farmakologi

Kunnskapsmål:

 • ha kunnskaper om generell farmakologi
 • ha kunnskap om de vanligste tilførselsveier for legemidler
 • ha kunnskap om hvordan legemidler absorberes, distribueres og elimineres
 • ha kjennskap til inndeling av bivirkninger

Ferdighetsmål:

 • Kunne utføre og kvalitetssikre medikamentregning

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning, gruppearbeid, casestudier, presentasjon. Det tilbys en frivillig prøvetest i forkant av passeringsprøven.

Eksamen

Ett individuelt arbeidskrav som må være godkjent før fremstilling til vurdering.

Individuell skriftlig skoleeksamen i medikamentregning over 3 timer. Vurderes til bestått eller ikke bestått. Besvarelsen må være feilfri for å få bestått.

Eksamensdato

Legemiddelregning og farmakologi - skoleeksamen 15.03.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan