høst 2017

SAK-1001 Samtidskunst 1 - 30 stp

Sist endret: 19.01.2018

Ansvarlig fakultet

Det kunstfaglige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Introduksjon til

 • Planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • Praktiske og teoretiske forutsetninger for et kunststudium
 • Verktøy som er nødvendige for å etablere selvstendig atelierpraksis
 • Dokumentasjon og presentasjon av eget arbeid

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Grunnleggende kunnskaper om planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • Grunnleggende kunnskaper om praktiske og teoretiske forutsetninger for et kunststudium
 • Grunnleggende kunnskaper om basisverktøy, teknikker, medier og verksteder
 • Grunnleggende kunnskaper om dokumentasjon og presentasjon av eget arbeid

Ferdigheter

 • Kunne planlegge og gjennomføre eget kunstnerisk arbeide
 • Kunne bruke basisverktøy og verksteder
 • Kunne dokumentere og presentere eget arbeid

Generell kompetanse

 • Grunnleggende forståelse for planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • Grunnleggende forståelse for bruk av basisverktøy og verksteder
 • Grunnleggende forståelse for presentasjon og dokumentasjon

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, workshops, ateliersamtaler, veiledning og selvstendig kunstnerisk arbeid

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • 75 % deltagelse i obligatorisk undervisning
 • Deltagelse i semesterutstilling med eget verk
 • Muntlig presentasjon av verket
 • Deltagelse på gjennomgang og evaluering av semesterutstilling

Eksamen:

Eksamen består av mappevurdering.

Mappen skal inneholde:

Beskrivelse og refleksjon rundt deltakelse på kurs og workshops

 • Beskrivelse og refleksjon rundt avholdte Artist talks og ateliersamtaler
 • Dokumentasjon av semesterutstilling

Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått

Kontinuasjon:

Kontinuasjon påfølgende semester

Timeplan

Pensum

Pensum er lærestoff i form av relevante tekster om teori så vel som praksis