høst 2017

FRA-1121 Fransk litteratur II - 10 stp

Fransk er besluttet lagt ned, og siste undervisningssemester for emner i fransk er høsten 2017.  Det vil ikke være mulig å ta emner i fransk påfølgende semestre.

Sist endret: 19.01.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i studieretning fransk på bachelornivå.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad

Innhold

Et litterært tema, en sjanger eller epoke vil bli tatt opp og behandlet. Eksempler på dette kan være reiselitteratur, kjønnsperspektiv, dekadanse. Temaet eller feltet som behandles vil kunne variere fra semester til semester.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten har:

 • bevissthet om fransk litteratur og det å lese litterære verk på fransk.
 • kunnskap om tema som konstituerende element i litterære tekster.
 • kunnskap om spesifikke temaer innenfor fransk litteratur.

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • tenke selvstendig om spesifikke temaer innenfor fransk litteratur.
 • lese hele litterære verk på fransk.
 • spore opp sentrale temaer i gitte litterære tekster.
 • analysere sentrale temaer i gitte litterære tekster.
 • formulere tolkninger om temaer i gitte litterære tekster.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk/fransk

Undervisning

Undervisningsform er forelesninger og seminarer.

Kvalitetssikring av emnet: Emnet evalueres hvert tredje år.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være bestått før man kan fremstille seg til eksamen:

 • En muntlig presentasjon på circa 20 minutter og vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

 • En ukes hjemmeoppgave på maks 5 sider

Oppgaven skal besvares på fransk. Emnet evalueres med bokstavkarakterer (A-F), der F er stryk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Time New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Ved karakter F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studentene anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FRA-101 Fransk litteratur 10 stp

Pensum

Pensumliste høst 2017

 

 • Théophile Gautier: La Morte amoureuse
 • Prosper Mérimée : La Vénus d'Ille
 • Honoré de Balzac : Le chef-d¿¿uvre inconnu 
 • Guy de Maupassant : Le Horla

 Kontakt

Kirsten Katharina Barton Holiman


Formidlingstjenester
Telefon: +4777646863 kirsten.k.holiman@uit.no