vår 2017
HEL-8004 Allmennrettet og vitenskapelig forskningskommunikasjon - 3 stp

Sist endret: 29.03.2017

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. desember uavhengig av gjennomføring. Søknadskode 9304 i Søknadsweb. Skriv emnekode og hvilken gjennomføring du ønsker i merknadsfelet i Søknadsweb.

Ph.d.-studenter og forskerlinjestudenter ved UiT - Norges arktiske universitet søker opptak ved å melde seg til undervisning innen 10. januar uavhengig av gjennomføring.

De som får opptak må melde seg til eksamen i Studentweb innen 1. februar.


Emnetype

Ph.d.-emne. Emnet er en del av basaldelen i ph.d.-utdanningen ved Helsefak, og er obligatorisk for ph.d.-studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet tatt opp etter 9. september 2010.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Ph.d.-studenter, masterstudenter ved et forskerlinjeprogram og søkere med norsk mastergrad på fem år eller 3+2 år (eller tilsvarende), er kvalifiserte søkere. Gyldig dokumentasjon er bekreftelse fra din utdanningsinstitusjon på at du er aktiv ph.d.-student eller masterstudent ved et forskerlinjeprogram, eller mastergradsvitnemål. Dersom mastergraden er avlagt ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon må det være vedlagt et Diploma Supplement/ engelsk oversettelse av vitnemålet. Ph.d.-studenter og forskerlinjestudenter betaler ikke semesteravgift.

For mer informasjon om ph.d.-emner ved Det helsevitenskapelige fakultet gå til: http://uit.no/helsefak/forskning/phd/emner

Det anbefales å ta emnet mot slutten av Ph.d.-utdanningen. Forskerlinjestudenter anbefales å søke opptak tidligst etter 4.året.

Det er et begrenset antall plasser på emnet, med maksimum antall deltakere på 22 stk.

Dersom det er flere søkere enn plass på kurset vil studentene bli prioritert fra kategori 1-4.

1. Ph.d.-studenter, stipendiater og forskerlinjestudenter ved Universitetet i Tromsø

2. Deltakere på førstelektorprogrammet

3. Ph.d.-studenter og forskerlinjestudenter ved andre universitet

4. Personer som har minimum mastergrad eller tilsvarende, men som ikke er tatt opp på et ph.d.-program.

Dersom vi må gjøre prioriteringer innad i kategori 1 vil studenter som har kommet lengst i studieløpet og har emnet som obligatorisk del av opplæringsdelen bli prioritert.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SVF-8048 Allmennretta forskningsformidling 3 stp
BIO-8007 Communicating Science Module 2 – Coping with media 1 stp
BIO-8010 Communicating Science Module 3 – Visualizing your science 1 stp

Innhold

Pressen ringer "hva gjør jeg". Gjennom dette kurset skal du få kunnskap om hvordan du håndterer henvendelser fra media på en god måte. Du skal få innsikt i journalistiske arbeidsmåter som vil gjøre deg i stand til å være proaktiv når du ønsker å formidle forskningen din til folk flest i ulike kanaler. Kurset har også en vitenskapelig del som setter fokus på vitenskapelig forskningsformidling, blant annet i form av Open Access-publisering. Foreleserne har bakgrunn fra media, informasjonsformidling og akademia.

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse

 • Kunnskap om ulike allmennrettede formidlingsarenaers muligheter og begrensninger, formidlingskanaler og kommunikasjonsteknikker
 • Forståelse av forskerens og journalistens ståsted i skjæringspunktet mellom journalistikk og vitenskap
 • Innsikt i de etiske aspektene knyttet til forskningskommunikasjon rettet mot allmennheten
 • Kunnskap om hvordan man formidler forskning til andre forskere på vitenskapelige formidlingsarenaer.

 

Ferdigheter

 • Kunne bruke media til å sette fokus på egen forskning eller på forskningspolitiske problemer
 • Ha tilstrekkelig journalistisk kunnskap til å kunne ta en journalists ståsted i ulike mediesaker
 • Være trent som intervjuobjekt i TV, radio og aviser
 • Kunne formidle sin egen forskning til andre forskere gjennom presentasjoner på nasjonale og internasjonale forskningskongresser.

 

Kompetanse

 • Kunne vurdere hvilket medium som egner seg for hvilke saker, og hvilke kanaler man benytter for å nå fram med sitt budskap.
 • Kunne utforme en forskningspresentasjon på en vitenskapelig fagkonferanse.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk (arrangeres enkelte semestre på engelsk)

Undervisning

Opplæringen gis i form av et 3 dagers kurs (25 timers undervisning), og inneholder praktisk og teoretisk kunnskapsformidling. Undervisningen gjennomføres dels som ordinære forelesninger, og dels som praktisk opplæring i det å opptre på TV/radio. Deltakerne skal forberede, gjennomføre og evaluere et tv-intervju med en journalist i løpet av kurset. En uke før undervisningen starter skal hver student levere inn et utkast til pressemelding basert på eget forskningsprosjekt. Pressemeldingene gjennomgås i løpet av kursdagene.

Eksamen

Arbeidskrav:

 • En uke før undervisningen starter skal hver student levere inn et utkast til pressemelding basert på eget forskningsprosjekt.
 • Obligatorisk deltakelse på minst 70 % av undervisningen.

 

Eksamen og vurdering:

Emnets hjemmeeksamen består i å skrive en kronikk eller et blogginnlegg basert på eget forskningsprosjekt. Tekstlengden er avhengig av kanalen innlegget skal publiseres i. Innlegget skal vurderes som klar for publisering i en avis eller nettavis, for eksempel Nordlys, Aftenposten eller Dagbladet, eller på Helsefaks blogg.

Eksamen vurderes med bestått/ikke bestått.

Emnet arrangeres årlig - ingen kontinuasjonseksamen.


Pensum

Kompendium deles ut to-tre uker før emnestart.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 3
 • Emnekode: HEL-8004
 • Tilleggsinformasjon
 • Ph.d.-studenter ved UiT
 • Emneinformasjon
 • Eksterne søkere