høst 2018
ARK-3026 Sentrale perspektiver på arkeologisk teori og metode - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Emnetype

Emnet er obligatorisk for masterstudenter i arkeologi. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet vil diskutere nyere perspektiver i arkeologisk teori og/eller metode. De aktuelle temaene vil rullere fra år til år, avhengig av fagets utvikling og tilgjengelig fagpersonell. 

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha:

  • Dypere innsikt i en rekke perspektiver i arkeologiske teori og/eller metode

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

  • Gi en kritisk vurdering av teoriene og/eller metodene som blir anvendt i arkeologiske fortolkninger

Kompetanse

  • Evne til å utnytte utvalgte teoretiske og/eller metodiske perspektiver i egen forskning på masternivå


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

Emnet består av ca. 10 dobbeltimer med seminarundervisning.

Eksamen

Arbeidskrav:

Deltakelse på minst 7 av seminarene.

I tillegg legges det opp til 2-3 korte muntlige eller skriftlige fremlegg i relasjon til arbeid med pensum.

Eksamen:

Eksamen er en hjemmeeksamen på ca. 3500 ord (ca. 10 sider) med selvvalgt oppgave basert på kursets innhold og temaer som er diskutert på seminarene. Oppgaven godkjennes i samrådet med kursansvarlig.

Karakterer fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren F.


Timeplan


Pensum

ARK-3026: Sentrale perspektiver på arkeologisk teori og metode

Høst 2018

Primær litteratur

 

Seminar 1 (BH):Bakgrunnen for paleodemografi (forelesning)

Mest grunnleggende:

Cowgill, George. 1975. On Causes and Consequences of Ancient and Modern Population Changes. American Anthropologist 77 (3): 505-525.

https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com

 

Glassow, Michael A. 1978. The Concept of Carrying Capacity in the Study of Culture Process. Advances in Archaeological Method and Theory 1: 31-48.

www.jstor.org

 

Williams, Alan L. 2012. The Use of Summed Radiocarbon Probability Distributions in Archaeology: a Review of Methods. Journal of Archaeological Science 39: 578-589.

www.sciencedirect.com

 

Supplerende:

Chamberlain, Andrew. 2009. Archaeological Demography. Human Biology 81(2-3): 275-286.

www.jstor.org

 

Tainter, Joseph A. 2006. Archaeology of Overshoot and Collapse. Annual Review of Anthropology 35: 59-74.

www.annualreviews.org

 

Seminar 2 (BH): Jeger-samlere, miljøendring og jordbruk

Bettinger, Robert L. 2016. Prehistoric Hunter-Gatherer Population Growth Rates Rival those of Agriculturalists. Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) 113 (4): 812-814. www.pnas.org

 

Bocquet-Appel, Jean-Pierre and Ofer Bar-Yosef. 2008. Prehistoric Demography in a Time of Globalization. In: J.-P. Bocquet-Appel, O. Bar-Yosef (eds.), The Neolithic Demographic Transition and its Consequences, s. 1-10. Springer.

link.springer.com

 

Hill, J. Brett, Jeffery J. Clark, William H. Doelle and Patrick D. Lyons. 2004. Prehistoric Demography in the Southwest: Migration, Coalescence, and Hohokam Population Decline. American Antiquity 69 (4): 689-716.

www.jstor.org

[kan sammenlignes med en ny 2018 publikasjon av samme forfattere: "Village Growth, Emerging Infectious Disease and the End of the Neolithic Transition..." tilgjengelig fra BH]

Jørgensen, Erlend Kirkeng. 2018. The Palaeodemographic and Environmental Dynamics of Prehistoric Arctic Norway: An Overview of Human-Climate Covariation. Quaternary International [lenken kommer når den er ferdigpublisert]

 

Shennan, Stephen, Sean S. Downey, Adrian Timpson, Kevan Edinborough, Sue Colledge, Tim Kerig, Katie Manning and Mark G. Thomas. 2013. Regional Population Collapse followed Initial Agriculture Booms in Mid-Holocene Europe. Nature Communications 4:2486| DOI: 10.1038/ncomms3486. www.nature.com

 

Seminar 3 (BH): Demografi: andre dimensjoner

Henrich, Joseph. 2004. Demography and Cultural Evolution: How Adaptive Cultural Processes can Produce Maladaptive Losses: The Tasmanian Case. American Antiquity 69(2): 197-214. www.jstor.org

 

Collard, Mark, Krist Vaesen, Richard Cosgrove, and Wil Roebroeks. 2016. The Empirical Case against the `Demographic Turn' in Palaeolithic Archaeology. Philosophical Transactions of the Royal Society B 371: 20150242. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2015.0242

 

Larsen, Clark Spencer. 2015. Colonialism and Decline in the American Southeast. The Remarkable Record of La Florida. In: Beyond Germs: Native Depopulation in North America, edited by Catherine M. Cameron, Paul Kelton, and Alan C. Swedlund, s. 74-98. Tucson: University of Arizona Press.

ebookcentral.proquest.com

Seminar 4 (AS): Grunnlaget for postkoloniale studier (forelesning)

Said, Edward W. 1978. Orientalism. Penguin Books, London. S. 1-30. sites.evergreen.edu PDF

 

Spivak, Gayatri Chakravorty.1989. Can the Subaltern Speak? I: Colonial Discourse and Post-Colonial Theory: A Reader, redigert av Patrick Williams og Laura Crisman, s. 66-111. New York: Columbia University Press. planetarities.web.unc.edu

 

Homi K. Bhabha. 1990. The Third Space - Interview with Homi Bhabha. I: Identity - Community, Culture, Difference, redigert av Johnathon Rutherford, 207-221. London: Lawrence & Wishart. www.scribd.com

 

González-Ruibal, Alfredo. 2010. Colonialism and European Archaeology. I: Handbook of Postcolonial Archaeology, redigert av Jane Lydon og Uzma Z. Rizvi, s. 39-50. World Archaeological Congress Research Handbooks in Archaeology. Walnut Creek, CA: Left Coast Press. ebookcentral.proquest.com

 

Gosden, Chris. 2012. Post-Colonial Archaeology. I: Archaeological Theory Today, redigert av Ian Hodder, s. 251-266. Cambridge: Polity Press. [tilgjengelig fra AS]

 

Seminar 5 (BH): Indigenous Archaeology: generelt

Wobst, H. Martin. 2005. Power to the (Indigenous) Past and Present! Or: The Theory and Method behind Archaeological Theory and Method. I: Indigenous Archaeologies. Decolonizing Theory and Practice, redigert av Claire Smith og Hans Martin Wobst, s. 17-32. One World Archaeology 47. Routledge, New York & London. ebookcentral.proquest.com

 

Atalay, Sonya. 2006. Indigenous Archaeology as Decolonizing Practice. American Indian Quarterly 30(3/4): 280-310.

 

McGhee, Robert. 2008. Aboriginalism and the Problems of Indigenous Archaeology. American Antiquity 73(4):579-597.

www.jstor.org

 

Colwell-Chanthaphonh et al. 2010. The Premise and Promise of Indigenous Archaeology. American Antiquity 75(2): 228-238. [replikk til McGhee]

www.jstor.org

 

Seminar 6 (BH): Community archaeology

Martindale, Andrew, and George C. Nicholas. 2014. Archaeology as Federated Knowledge. Canadian Journal of Archaeology 38:434-465 [tilgjengelig fra BH]

 

La Salle, Marina, and Rich Hutchings. 2016. What Makes Us Squirm - A Critical Assessment of Community-Oriented Archaeology. Canadian Journal of Archaeology 40(1): 164-180. [kritikk av Martindale og Nicholas] [tilgjengelig fra BH]

 

Lyons, Natasha. 2013. Where the Wind Blows Us. Practicing Critical Community Archaeology in the Canadian North, s. 3-13, 61-80. Tucson: University of Arizona Press.

ebookcentral.proquest.com

 

Zimmerman, Larry. 2008. Real People or Reconstructed People. Ethnocritical Archaeology, Ethnography and Community Building. I: Ethnographic Archaeologies. Reflections on Stakeholders and Archaeological Practices, edited by Quetzil E. Castaneda and Christopher N. Matthews, p.183-204. Lanham: Altamira. [tilgjengelig fra BH]

 

Seminar 7 (AS): Postkolonial arkeologi i Norden

Olsen, Bjørnar. 2001. The End of History? Archaeology and the Politics of Identity in a Globalized World. I: Destruction and Conservation of Cultural Property, redigert av Robert Layton, Peter G. Stone, and Julian Thomas, s. 42-54. London: Routledge. [tilgjengelig fra AS]

 

Falck, Tori. 2003. Polluted Places: Harbors and Hybridity in Archaeology. Norwegian Archaeological Review 36(2):105-118. www.tandfonline.com

 

Spangen, Marte, Anna-Kaisa Salmi, and Tiina Äikäs. 2015. Sámi Archaeology and Postcolonial Theory - An Introduction. Arctic Anthropology 52(2):1-5.

https://aa.uwpress.org

 

Nordin, Jonas M., and Carl G. Ojala. 2018. Collecting, connecting, constructing: Early modern commodification and globalization of Sámi material culture. Journal of Material Culture 23(1):58-82. http://journals.sagepub.com

 

Seminar 8 (AS): Perspektiver på repatriering

Veth, Peter 2010. Australian and International Perspectives on Native Title, Archaeology, and the Law. I: Handbook of Postcolonial Archaeology, redigert av Jane Lydon og Uzma Z. Rizvi, s. 267-284. World Archaeological Congress Research Handbooks in Archaeology. Walnut Creek, CA: Left Coast Press. ebookcentral.proquest.com

 

Watkins, Joe. 2005. The Politics of American Archaeology: Cultural Resources, Cultural Affiliation and Kennewick. I: Indigenous Archaeologies. Decolonizing Theory and Practice, redigert av Claire Smith og Hans Martin Wobst, s. 189-203. One World Archaeology 47. Routledge, New York & London. ebookcentral.proquest.com

 

Mulk, Inga Maria. 2009. Conflicts over the Repatriation of Sami Cultural Heritage in Sweden. Acta Borealia 26(2):194-215. http://dx.doi.org/10.1080/08003830903372092

 

Nilsson Stutz, Liv. 2013. Claims to the Past. A Critical View of the Arguments Driving Repatriation of Cultural Heritage and Their Role in Contemporary Identity Politics. Journal of Intervention and Stebuilding 7(2):170-195. http://dx.doi.org/10.1080/17502977.2012.714243

 

Seminar 9 (AS): Gjenbegravelse og etikk

Shepherd, Nick. 2007. What Does It Mean 'To Give the Past Back to the People'? Archaeology and Ethics in the Postcolony. I: Archaeology and Capitalism: From Ethics to Politics, redigert av Yannis Hamilakis og Philip Duke, s. 99-114. One World Archaeology 54. London: Routledge. ebookcentral.proquest.com

 

Holand, Ingegerd, og Ingrid Sommerseth. 2013. Ethical Issues in the Semi-Darkness: Skeletal Remains and Sámi Graves from Arctic Northern Norway. I: More than Just Bones: Ethics and Research on Human Remains, redigert av Hallvard J. Fossheim, s. 21-47. Oslo: Forskningsetiske komiteer. www.etikkom.no PDF

 

Svestad, Asgeir. 2013. What happened in Neiden? On the Question of Reburial Ethics. Norwegian Archaeological Review 46(2):194-222. www.tandfonline.com

 

Aronsson, Kjell-Åke, Lynne Goldstein, Håkan Karlsson, Duncan Sayer and Larry J. Zimmerman. 2013. Comments on Asgeir Svestad: 'What happened in Neiden? On the Question of Reburial Ethics'. Norwegian Archaeological Review 46(2):194-222.

www.tandfonline.com

 

Svestad, Asgeir. 2013. Reply to Comments from Kjell-Åke Aronsson, Lynne Goldstein, Håkan Karlsson, Duncan Sayer and Larry J. Zimmerman. Norwegian Archaeological Review 46(2):194-222. www.tandfonline.com

 

Seminar 10 (AS/BH): Åpent/oppgaveskriving

------------------------------

Supplerende litteratur

Bergman, Ingela. 2006. Indigenous Time, Colonial History: Sami Conceptions of Time and Ancestry and the Role of Relics in Cultural Reproduction. Norwegian Archaeological Review 39(2):151-161. https://doi.org/10.1080/00293650601030024

 

Bhabha, Homi K. 2012. The Location of Culture. Routledge Classics, 2. utg. London: Routledge. ebookcentral.proquest.com

 

Daehnke, Jon and Amy Lonetree. 2010. Repatriation in the United States: The Current State of NAGPRA. I: Handbook of Postcolonial Archaeology, redigert av Jane Lydon og Uzma Z. Rizvi, s. 245-256. World Archaeological Congress Research Handbooks in Archaeology. Walnut Creek, CA: Left Coast Press. ebookcentral.proquest.com

 

Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. 2016. NESH. Oslo: De nasjonale forskningsetiske komiteene. www.etikkom.no

 

Hamilakis, Yannis, og Philip Duke. Archaeology and Capitalism: From Ethics to Politics.One World Archaeology 54. London: Routledge. ebookcentral.proquest.com

 

Harrison, Rodney. 2014. Shared Histories: Rethinking 'Colonized' and 'Colonizer' in the Archaeology of Colonialism. I: Rethinking Colonial Pasts through Archaeology, redigert av Neal Ferris, Rodney Harrison og Michael V. Wilcox, s. 37-56. Oxford: Oxford University Press.

 

Naum, Magdalena, and Jonas M. Nordin. 2013. Scandinavian Colonialism and the Rise of Modernity: Small Time Agents in a Global Arena. Contributions to Global Historical Archaeology 37. New York: Springer. link.springer.com

 

Nicholas, George and Claire Smith, eds. 2010. Being and Becoming Indigenous Archaeologists. Routledge.

ebookcentral.proquest.com

 

Oland, Maxine, Siobhan M. Hart, and Liam Frink. 2012. Decolonizing Indigenous Histories: Exploring Prehistoric/Colonial Transitions in Archaeology. Tucson: University of Arizona Press. ebookcentral.proquest.com

 

Samisk forskning og forskningsetikk. 2002. Nr. 2. NESH. Oslo: Forskningsetiske komiteer.

www.etikkom.no PDF

 

Schanche, Audhild. 2002. Sami Skulls, Anthropological Race Research and the Repatriation Question in Norway. I: The Dead and their Possesion: Repatriation in Principle, Policy, and Practice, redigert av Chris Fforde, Jane Hubert, and Paul Turnbull, 47-58. One World Archaeology 43. London: Routledge.

 

Silliman, Stephen W. 2010. The Value and Diversity of Indigenous Archaeology: A Response to McGhee. American Antiquity 75(2):217-220.

www.jstor.org

 

Smith, Claire. 2005. Decolonising the Museum: the National Museum of the American Indian in Washington, DC. Antiquity; 79, 304 424-439.

 

Watkins, Joe. 2015. An Indigenous Anthropologist's Perspective on Archaeological Ethics. I: Ethics and Archaeological Praxis, redigert av Cristobál Gnecco and Dorothy Lippert, s. 21-26. Volume 1 of Ethical Archaeologies: The Politics of Social Justice. New York: Springer.

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: ARK-3026
  • Undersider