høst 2021
REI-1101 Naturbasert reiseliv - 10 stp

Sist endret: 02.12.2021

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Søknadskode: 9199


Innhold

Emnet har fokus på grunnleggende teorier, definisjoner og begreper innenfor reiselivsfaget. Gjennom en teoretisk forankring av praktiske case bygges en forståelse av hva naturbasert reiseliv preges av, og hvordan dette påvirker omgivelsene; natur og kultur, sted og lokalsamfunn. Emnet gir i tillegg en innføring i akademiske skrive- og arbeidsprosesser og etiske standarder som disse er underlagt.

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten har

 • kunnskap om ulike teoretiske perspektiver på reiseliv, som system, næring og fenomen
 • kunnskap om naturbasert reiseliv
 • kunnskap om reiselivsnæringens påvirkning på natur og lokalsamfunn
 • kunnskap om sammenhenger mellom friluftsliv som fenomen og reiseliv som næring

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende og relatere reiselivsteorier til ulike praktiske case

Generell kompetanse

Studenten

 • har kunnskap om akademiske skrive- og arbeidsprosesser og etiske standarder
 • kan forholde seg til komplekse problemstillinger gjennom å anvende kritisk tenking og refleksjon


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises samlingsbasert gjennom ett semester. Undervisningen er organisert som forelesninger, seminarer, praktiske case, veiledning (individuelt og/eller i gruppe) og studentpresentasjoner.

Det forventes aktiv deltakelse i aktiviteter som inngår i undervisning og kurs, samt at studenten jobber selvstendig med obligatoriske og/eller selvvalgte oppgaver.

 

Evaluering av studiet i henhold til kvalitetsystemet for utdanningsvirksomheten ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Institutt for reiseliv og nordlige studier


Eksamen

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen

 • 70% obligatorisk deltakelse i undervisningen
 • 1 individuell skriftlig oppgave

Eksamen:

Individuell hjemme eksamen, 5 dager


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: REI-1101