høst 2020
TEK-6003 Innovasjon og økonomi - 0 stp

Sist endret: 01.03.2021

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Pensum/Innhold

Innovasjon

 • Introduksjon og oppdatering innen aktuelle konsepter og modeller for innovasjon.
 • Sentrale ideer innen kreative prosesser for ideutvikling.
 • Introduksjon til spesifikke verktøy for ideutvikling (Design Thinking).

Økonomi

 • Definisjon og forklaring av de mest sentrale begrepene innen økonomi som er relevante for innovasjonsprosesser.
 • Forretningsanalyse (regnskap og finans).
 • Forretningsmodeller og forretningsplan.
 • Sentrale begrep innen regnskapsanalyse og finansiering.


Hva lærer du

Læringsutbytte:

Kunnskap (K)

Ved gjennomføring av dette kurset vil kandidaten.

 • K1: Ha grunnleggende kunnskap innen innovasjon, forretningsutvikling og ideutvikling.
 • K2: Ha grunnleggende kunnskap innen forretningsmodeller og forretningsplanlegging.
 • K3: Ha grunnleggende kunnskap innen finans og økonomi spesielt relatert til utvikling av nye forretninger.

Ferdigheter (F)

Ved gjennomføring av dette kurset vil kandidaten.

 • F1: Kunne delta I kreative prosesser og benytte spesifikke verktøy og modeller til å utvikle innovative løsninger på reelle problemer.
 • F2: Kunne lage en forretningsplan og modell til en konkret innovasjonside.
 • F3: Kunne utvikle et realistisk utgangspunkt og ramme for en konkretisering av forretningsmuligheter til en innovasjonside.

Generell kompetanse

Ved gjennomføring av dette kurset vil kandidaten.

 • GK1: kunne forstå og redegjøre for de viktigste stegene i prosessen fra ide til forretning.
 • GK2: Kunne forstå og benytte effektive verktøy som Osterwalders businessmodel generator og prosessen Design Thinking.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Kurset gjennomføres i to konsentrerte uker. Hver dag i disse ukene er delt i to med første del som felles forelesning, med resten av dagen som prosjektbasert arbeid i grupper.

Det legges til rette for at opplegget skal kunne gjennomføres digitalt i tråd med gjeldende retningslinjer for begrensing av koronasmitte.

Studentene vi ved avslutning av siste uke presentere sitt prosjektarbeid overfor de andre studentene enten fysisk i sal eller på nett.


Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er høst 2020

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Eksamen

Arbeidskrav: Hver student vil bli bedt om å svare på en undersøkelse/selvrefleksjon over egen individuell innsats, forventninger og resultater.

Vurdering: En rapport per gruppe forventes innlevert ved slutt av uke nummer to. Denne rapporten vil bli vurdert og danne grunnlag for vurdering med godkjent/ikke godkjent.

 

Ved godkjent arbeidskrav vil studenten bli tildelt kursbevis.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: TEK-6003
 • Undersider