vår 2020
ARK-1018 Museumspraksis - 5 stp

Sist endret: 28.04.2020

Emnetype

Valgfritt praksisemne. Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i arkeologi. Emnet er begrenset til 6 studenter.

Emnet ARK-2023 Museum: Mellom forskning, forvaltning og formidling er et obligatorisk forkunnskapskrav.


Obligatorisk forkunnskapskrav

ARK-2023 Museum: Mellom forskning, forvaltning og formidling

Innhold

Emnet gir deg en introduksjon til hvordan det er å jobbe på et kulturhistorisk museum, og hvordan dette blir formidlet til publikum på ulike måter.

For å delta på emnet må du sende inn et motivasjonsbrev på maksimalt 750 ord samt en CV. Brevet skal utformes som en jobbsøknad, og skal inneholde en beskrivelse av din utdannelse, arbeidserfaring og andre relevante ferdigheter for en jobb på et museum.

Emnet starer med forelesninger og seminarundervisning ved UiT i Tromsø der du må presentere ditt motivasjonsbrev muntlig og i populær form. Du vil i tilknytning til din presentasjon også delta på forelesninger som forbereder deg til oppholdet ved Lofotr Vikingmuseum (www.lofotr.no) på Vestvågøy i Lofoten, der hoveddelen av emnet gjennomføres. Du vil også få tilbakemelding på ditt motivasjonsbrev og din muntlige presentasjon fra din veileder ved UiT.              

Etter introduksjonen ved UiT, drar du til Lofotr Vikingmuseum. Her vil du bli kjent med museet. Du vil delta i formidling i møte med publikum, men også bli mer kjent med museets samlinger og kulturminner i nærområdet.

Det som er av aktiviteter ved museet i den sesongen du er der, vil bestemme hva du skal jobbe med. Arbeidspraksisen kan spenne fra for eksempel individuelle guidinger og guiding av grupper, til å delta i gjennomføring av gruppeaktiviteter knyttet til iscenesettelse av gjestebud, undervisning av skoleklasser, og til å hjelpe til med selve museets infrastruktur.

Ved Lofotr Vikingmuseum vil du bli fulgt av en veileder fra UiT samt møte en mentor fra museet. I løpet av uka du er på Borg, vil du bo sammen med de andre studentene og veileder. I tillegg vil erfaringene du får gjennom hver arbeidsdag bli oppsummert i fellesskap hver kveld.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • Grunnleggende kunnskap om hvordan et arkeologisk materiale kan brukes til formidling for publikum på et museum
 • Kjennskap til ulike formidlingsformer på et museum
 • Praktisk erfaring med museumsarbeid

Ferdigheter

Studenten:

 • Kan skrive en arbeidssøknad som er relevant for målgruppe
 • Har trening i muntlig formidling
 • Kan formidle arkeologisk kunnskap
 • Har grunnleggende erfaring med å bruke teoretisk kunnskap i praktisk formidling på museum


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer ved UiT i Tromsø (til sammen 8 timer) Seminarene er til muntlig fremlegging av motivasjonsbrev og forelesningene forbereder deg til oppholdet ved Lofotr.

Undervisningen avsluttes med et 5 dagers opphold ved Lofotr der undervisningsformen vil veksle mellom ekskursjoner, praktisk museumsarbeid og seminar.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Deltakelse på seminarer og forelesninger ved UiT i Tromsø med populær presentasjon av motivasjonsbrev og deltakelse på forelesninger
 • Deltakelse på praksisutplassering ved Lofotr Vikingmuseum

Eksamen:

Eksamen består av: Studenten skal etter praksisoppholdet ved Lofotr Vikingmuseum enten publisere en blogg eller skrive en logg til mentor og veileder. Bloggen/loggen skal være en skriftlig loggføring av de aktivitetene som har vært gjennomført. Bloggen/loggen skal også inneholde en refleksjon av hvordan studenten selv har opplevd disse, der han/hun/hen reflekterer over egen kompetanse og personlige egenskaper knyttet til det å jobbe ved et museum. Bloggen/loggen skal være på minimum 2500 ord.

Bloggen/loggen vil bli vurdert av mentor fra Lofotr Vikingmuseum og veileder fra UiT, der også aktiv deltakelse under praksis vektlegges. Studenten vil så få tilbakemelding på bloggen/loggen og praksis fra veileder ved UiT.

Eksamen vurderes med bestått/ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Det er ikke anledning til å ta kontinuasjonseksamen i emnet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: ARK-1018