høst 2019

ITE1901 Programmering 2 - 10 stp

Sist endret: 20.06.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Bodø | Annet | Alta | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Teoretisk og praktisk.

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Innhold

Generics

Unit testing ved hjelp av et XUnit rammeverk

Liste, Stakk, Kø og prioritetskø

Set og Maps

Innføring i algoritmeanalyse begreper

Sortering og søking

Implementasjon av Liste, Stakk, Kø

Binære søketrær

Hashing

Balanserte søketrær

Grafer og applikasjoner

Testing av algoritmer ved hjelp av enhetstesting

Stubs og mocking

En programmeringsoppgave hvor TDD, Test drevet utvikling skal brukes

Anbefalte forkunnskaper

ITE1900 Programmering 1

Hva lærer du

Kunnskap

 • Kandidaten kjenner til generiske typer og generisk programmering
 • Kandidaten vet hva algoritmeanalyse er, kjenner til ulike typiske kjøretidsfunksjoner , og kjenner til de sentrale begreper i forbindelse med algoritmeanalyse
 • Kandidaten kjenner til de viktigste datastrukturer og deres anvendelse: tabell, liste stakk, kø, trær og grafer
 • Kandidaten kjenner til sentrale algoritmer i forbindelse med søking, sortering og traversering i datastrukturer
 • Kandidaten kjenner til et språks klassebibliotek for collections
 • Kandidaten kjenner til enhetstesting, stubs, mocking og problemstillinger rundt dette
 • Kandidaten kjenner til Test drevet utvikling (TDD)
 • Kandidaten kjenner til integrasjonstesting

Ferdigheter

 • Kandidaten kan bruke generiske klasser og metoder
 • Kandidaten er i stand til å identifisere deler av kode som er vesentlig for kjøretid
 • Kandidaten kan bruke et programmeringsspråks API for collection classes
 • Kandidaten kan lage enhetstester
 • Kandidaten kan skrive kode for å eliminere avhengigheter (stubs / mocking, rammeverk for dette)
 • Kandidaten kan gjennomføre enkle testdrevne programmeringsprosjekter

Generell kompetanse

 • Kandidaten vil være bedre i stand til å gjøre en kritisk gjennomgang av kode med hensyn på forbedringer
 • Kandidaten vil tilegne seg avanserte programmeringskunnskaper
 • Kandidaten vil ha gjennomført et programmeringsprosjekt i samarbeid med andre

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og lab.

Eksamen

Arbeidskrav

3 obligatoriske øvinger hvor alle må være levert og bestått.

Krav om tilstedeværelse i 2/3 av alle gjennomførte forelesning / lab timer hvor lærer er til stede. Oppmøteregistrering.

Eksamen og vurdering

Samlet vurdering (VS) med bokstavkarakter på flg elementer:

 • En av de obligatoriske øvingene
 • Flervalgstest
 • Et prosjektarbeid Karakter gis samlet  (elementene teller likt). Samtlige elementer må være bestått for å få karakter i faget.

Kontinuasjons­eksamen

Kontinuasjon kan kun tas på flervalgstest i påfølgende kontinuasjonsperiode.

Eksamensdato

Prosjektarbeid innlevering 29.11.2019
Ø
ving innlevering 29.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan