vår 2019

AUT-2003 Embedded systems - 10 stp

Sist endret: 19.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Embedded Systems er utvikling av softwarebaserte elektronikk-systemer, og sammensetting/konfigurering/oppsett/bruk av (halv-) ferdige systemer.

Eksempel på slike er distribuerte systemer, datainnsamlingssystemer og systemer for fjernovervåkikning og styring.

Vi vil se på integrerbare komponenter og standarder for sensorikk, kommunikasjon og styring, eksempelvis GPS, akselerometer, bluetooth, XBees.

Emnet gir også en introduksjon til ulike prosesseringsenheter som kan være programmering av FPGA i VHDL, minidatamaskiner (Raspberry Pi) med nettverksapplikasjoner og signalbehandling i Matlab.

Emnet gir også en introduksjon til reguleringsteknikk.

Anbefalte forkunnskaper

AUT-1001 Programmering med mikrokontroller, AUT-1002 Ellære og måleteknikk, AUT-1004 El-lære og Elektronikk, AUT-2006 Elektronikk

Hva lærer du

Innholdet i emnet er en sentral og direkte anvendbar kunnskap. Emnet gir kandidaten innsikt og forståelse av mer spesifikke elektroniske og datarelaterte styresystemer, i tillegg til å introdusere flere nye teknologier.

Kunnskap og forståelse

  • Kandidaten får god grunnlagskunnskap innen fagdisiplinene nevnt over. Fagdisiplinene bygger på andre emner som mikrokontrollere og elektronikk.

Ferdigheter

  • Kandidaten kan utvikle og tilpasse sine grunnlagskunnskaper tillært i emnet slik at kunnskapene kan anvendes i lignende problemstillinger.
  • Kandidaten er i stand til å selv søke ny kunnskap og å kunne nyttegjøre seg av open source prosjekter.
  • Kandidaten er i stand til å bygge styresystemer med kunnskap fra dette emnet og bruke dette til andre halvferdige systemer.

Generell kompetanse

  • Kandidaten har erfaring i å sette seg inn i nye problemstillinger, søke kunnskap, foreslå og teste løsninger.
  • Kandidaten har tilegner seg erfaring i prosjektdokumentasjon.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Kan forekomme tema som blir forelest på engelsk.

Undervisning

40 t Forelesninger, 36 t øvinger, laboratorieoppgaver og større gruppeoppgaver.

Eksamen

Arbeidskrav: Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

  • Innlevering av fem prosjektoppgaver

Eksamensform: 4 timers skriftlig skoleeksamen.

Karakterskala: Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjon: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Tillatte hjelpemidler ved eksamen: Ingen

Eksamensdato

Prosjektarbeid med muntlig presentasjon innlevering 16.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

AS321 Datakommunikasjon 10 stp

Pensum

Utgitte notater og obligatoriske oppgaver. Detaljer oppgis ved studiestart.