høst 2017

AUT-2004 Applikasjonsutvikling - 10 stp

Sist endret: 12.02.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Teknisk spesialiseringsemne.

Innhold

Systemering og databaser:

Applikasjonsutvikling, fra ide via kravspesifikasjon, konstruksjon og dokumentasjon til realisering. Datamodellering og relasjonsdatabaser. Realisering. Innføring i konstruksjon og bruk av databaser. Grunnleggende bruk av Structured Query Language (SQL) og klient/tjener teknologi. Implementasjon og drift av databasesystemer. Bruk av databaseutviklingsverktøy.

Utvikling av GUI og konsoll-applikasjoner i C#:

Emnet omfatter bruk av Microsoft Visual Studio som integrert utviklingsmiljø (IDE) og programmeringsspråket C#.

Først vil vi fokusere på objektorienterte konsepter som klasser, konstruktører, overlasting (overloading) av konstruktører og operatorer, arv (inheritance), tilordne klasser, deklarere nye metoder, virtuelle og overstyrte metoder, beskyttet tilgang.

Emnet fokuserer også på å utvikle Windows-baserte GUI-applikasjoner ved hjelp av Windows Presentation Foundation (WPF) rammeverk.

Videre vil vi bruke .Net rammeverk for kommunikasjonen mellom applikasjoner og PLS (og/eller sensorer). For dette anvender vi kommunikasjons-standarder som: Modbus TCP og OPC.

InTouch

Konstruksjon av HMI med programvaren InTouch fra Wonderware. Hensikten er å studere et eksempel på et kommersielt produkt som er spesielt utviklet for utvikling av HMI mot industrielle prosesser.

Anbefalte forkunnskaper

AUT-1001 Programmering med mikrokontroller, AUT-2007 Styringsteknikk

Hva lærer du

Kurset skal gi studentene en innføring i systemeringsteknikker og databasekonstruksjon, objektsorientert programmering med C#, applikasjonsutvikling og datainnsamling/datalagring. Det legges vekt på forståelse av relasjonsdatabaser, opplæring i SQL og konstruksjon/design av databaser og grafiske brukergrensesnitt mot OPC og databaser. Etter endt kurs skal deltakerne være i stand til å designe, konfigurere og implementere applikasjoner for mindre prosessanlegg.

Kunnskaper Etter endt emne skal kandidaten ha dybdekunnskaper innen modellering og design av databaser. Kandidaten skal ha grundige kunnskaper innen objektsorientert programmering basert på WPF og .net, vel og merke for de anvendelser det fokuseres på i dette emnet. Videre skal kandidaten ha gode kunnskaper om typiske grafiske grensesnitt for overvåking og drift av prosessanlegg.

Ferdigheter Kandidaten skal kunne utvikle enkle grafiske brukergrensesnitt med klassisk funksjonalitet som:

 • Datainnsamling.
 • Skriving til, og uttrekk fra, databaser basert på SQL
 • Trending av nåverdier og historiske loggdata
 • Alarmhandtering
 • Sikkerhet (pålogging)

Kandidaten skal kunne designe og implementere mindre databaseapplikasjoner for lagring og uttrekk av loggdata og for handtering historiske alarmer og hendelser samt operatører og innloggingsdata.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisninga vil foregå på norsk. Dersom utvekslingsstudenter følger emnet, vil all undervisning bli gitt på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, øvinger, lab og prosjekt. Prosjektet omhandler InTouch og gjennomføres i grupper på 2-3 studenter.

Eksamen

Arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Prosjekt i InTouch
 • 4 av 5 øvinger i Database
 • øvinger i C#

Vurdering

 • Prosjektet i InTouch teller 20 % av endelig karakter. Vurderingen skjer gruppevis basert på en innlevert rapport og en demo.
 • 4 timers eksamen på datalab som teller 80 % av endelig karakter.

Begge delene må bestås.

Karakterskala: Det gis en total bokstavkarakter A ¿ F for emnet.

Kontinuasjon: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 24.11.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

AS320 Industriell applikasjonsutvikling 10 stp
AS217 Prosess-styring 10 stp
INF-2700 Database Systems 2 stp
INF-2900 Software engineering 1 stp

Pensum

 • "Database Concepts", Kroenke/Auer, Pearson
 • C# - bok

Undervisning Høst 2017
Forelesning uni.lekt. Dag Håkon Hanssen
f.aman. Puneet Sharma
Lab uni.lekt. Dag Håkon Hanssen
f.aman. Puneet Sharma