Studentombudet

Studentombudet ved UiT er en uavhengig bistandsperson som gir studentene ved UiT hjelp og veiledning i saker vedrørende deres studiesituasjon. Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling, og at studentenes rettigheter blir ivaretatt.

Dette kan Studentombudet hjelpe deg med

Studentombudet er et gratis tilbud til studentene ved UiT. Hos Studentombudet får du som student hjelp og veiledning i saker som angår din studiesituasjon.

Studentombudet har taushetsplikt, og hun har bare innsyn i dokumenter studentene selv gir henne. Studentene kan derfor være trygge på at alle henvendelser behandles konfidensielt, med mindre noe annet blir avtalt.


 

Studentombudet kan:

  • Lytte til dine bekymringer og gi veiledning i problematiske situasjoner.
  • Undersøke om UiT har hold seg innenfor gjeldende regelverk.
  • Bidra til å løse en sak på lavest mulig nivå.
  • Være en nøytral, uavhengig instans mellom partene i en eventuell konflikt.
  • Forklare studentenes rettigheter og plikter.

Studentombudet kan ikke:

  • Ta parti eller avgjøre saker.
  • Instruere enheter eller beslutningsorganer ved UiT.
  • Være en klage- eller ankeinstans for saker som er behandlet og avgjort av andre enheter eller beslutningsorganer ved UiT.

 

Ta kontakt så tidlig som mulig dersom du lurer på noe. Ingen henvendelse er for stor eller for liten. Studentombudet avgjør selv om hun kan være behjelpelig med en henvendelse eller ikke. Dersom Studentombudet ikke kan bistå deg i din sak, vil du få hjelp til å finne veien videre.

Kontakt Studentombudet

Tlf: 77644646

studentombudet@uit.no

 facebook.com/studentombudetUiT

 

Send en e-post, sms eller melding på facebook. Legg gjerne ved en kort beskrivelse om hva henvendelsen gjelder. Unngå sensitiv informasjon. Alle henvendelser vil bli besvart fortløpende, og vi avtaler nærmere sted og tidspunkt for et møte.

Ansvarlig for siden: Torill Varberg
Sist endret: 25.09.2018 13.26
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Samisk flagg.jpg Sámegillii

 

Om Studentombudet

 

Jeg heter Torill Varberg og er det første Studentombudet ved UiT Norges arktiske universitet. Jeg er tilgjengelig for studentene fra semesterstart høsten 2015.

Jeg har en master i rettsvitenskap fra UiT, og erfaring fra blant annet Jusshjelpa i Nord-Norge og Norges arktiske studentsamskipnad.

Tidligere årsrapporter

Årsrapport 2015

Årsrapport 2016