Læringsakademiet ved BFE - Deling av FoU-prosjekt

Deling av FoU-prosjekt er en lavterskelarena for erfaringsdeling og støtte til ansatte som holder på med FoU arbeid innen utdanning og vil bli arrangert ved campus Tromsø torsdag 17. november. Påmeldingsfrist er tirsdag 15. november.

Læringsakademiet er et kollegafellesskap for alle undervisere og andre ansatte med interesse for utdanning og undervisning ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi. Læringsakademiet vil gi et fagfellesskap og være en støtte for den enkeltes utdanningsfaglige kompetanseutvikling i et karriereperspektiv, og legger til grunn en forskningsbasert tilnærming til utdanning og undervisning som er kjent fra prinsippene til Scholarship of Teaching and Learning (SoTL).

Deling av FoU-prosjekt er en lavterskelarena for erfaringsdeling og støtte til ansatte som holder på med FoU arbeid innen utdanning. Scholarship of teaching and learning (SoTL) som angir prinsipper for en forskningsbasert tilnærming til egen undervisning vil ligge til grunn for aktiviteten. Prosjekter kan være i startfase, under utvikling eller avsluttet, være små utviklingsarbeid i egen undervisning til eksternfinansierte forskningsprosjekt. De som deltar på aktiviteten velger selv hva de ønsker tilbakemelding på i prosjektene sine. Ta med egen matpakke eller lunsj så spiser vi som vil sammen 12:00-12:30.

Eksempler på FoU-prosjekt kan være:

  • Utviklingsprosjekt i kurs i pedagogisk basiskompetanse
  • FoU arbeid i eget emne, undervisning eller veiledning
  • Intern og eksternt finansierte FoU-prosjekter

Eksempler på hva en kan be om tilbakemelding om:

  • Innspill på innretning eller prosjektbeskrivelse
  • Valg av metoder
  • Tolkning av funn og resultater
  • Innspill til ressurser i litteratur eller infrastruktur

Læringsakademiet legger til rette for en trygg arena og kan også fungere som øvelsesarena for nasjonale og internasjonale konferanser. Deltakere deles opp i grupper ved påmelding og en mentor/veileder tildeles hver gruppe etter kompetanse og interessefelt.

PÅMELDING VIA NETTSKJEMA HER

LENKE TIL LÆRINGSAKADEMIET VED BFE

Når: 17.11.22 kl 10.15–12.00
Hvor: NFH-bygget, vil bli nærmere oppgitt til påmeldte deltakere
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Annfrid Sivertsen
E-post: annfrid.sivertsen@uit.no
Legg i kalender