Psykisk helse blant samisk ungdom

Webinaret tar opp tema knyttet til psykisk helse hos samisk ungdom og hvilke muligheter de har til å utvikle sin samiske identitet. 

Illustrasjonsfoto: Mostphotos
Psykisk helse blant samisk ungdom har blitt satt på dagsorden den siste tiden i Norge. Mange samiske ungdommer har gått ut offentlig og snakket om sin psykososiale helsesituasjon.
Psykisk helse blant samisk ungdom handler blant annet om deres mulighet til å utvikle en sterk samisk identitet, få anerkjennelse som urfolk, minske minoritetsstress, tilgang til kultursensitive helsetjenester som tar hensyn til morsmål og kulturkompetanse, rasisme og diskriminering, vold, selvmord, nærhet til naturen, mulighet til å kunne ha en fremtid på samiske premisser.

Det kan gjelde for eksempel å kunne praktisere samiske tradisjonelle næringer som reindrift og fiske, eller å leve som samisk ungdom i urbane strøk. Disse spørsmålene berører ikke bare den psykiske helsen til samisk ungdom, men også helt eksistensielle spørsmål om hvilken plass samisk ungdom har i samfunnet og deres rettigheter som urfolk.  

Webinaret passer for ansatte som jobber i tjenester for samiske barn og unge og andre interesserte.

Foreleser: Professor Ketil Lenert Hansen. 

Når: 02. juni 2021 kl. 14.00–15.00
Hvor: Zoom
Studiested: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: Anne Hartviksen
E-post: anne.hartviksen@uit.no

Påmelding via Zoom
Legg i kalender