Join Zoom Meeting" /> Join Zoom Meeting" />

Lagring av forskningsdata

Link to meeting room: Join Zoom Meeting

Forskningsdata har stor verdi og det er viktig at de lagres forsvarlig. Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT pålegger forskere å lagre data på en trygg måte. IT-avdelingen har lagringstjenester som dekker livssyklusen fra innsamling via oppbevaring og behandling fram til arkivering, og vi jobber med videreutvikling av tjenestene. 

I dette webinaret presenterer vi tjenestetilbudet for innsamling, lagring og behandling av data.  Merk at strukturering av data for arkivering er tema for webinaret «Hvordan strukturere og dokumentere forskningsdata» (se webinaroversikt her).  

 

IT-avdelingen er avhengig av innspill fra brukerne av tjenestene våre, og det vil bli god tid til spørsmål og diskusjon. 

 

For mer informasjon om håndtering av forskningsdata ved UiT, se Forskningsdataportalen UiT.

 

Webinaret holdes av Erik Axel Vollan og Aili Sarre

 

Velkommen! 

Når: 27. september 2021 kl. 13.15–14.00
Hvor: Zoom
Studiested: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Lenke: Klikk her
Kontakt: Helene
Telefon: 776 45735
E-post: researchdata@hjelp.uit.no

Påmelding
Frist: 26.09.2021
Påmeldte: 53
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender