Fakultetsstyremøte ved Det helsevitenskapelige fakultet 21. juni 2021

Alle som ønsker har anledning til å melde seg på slik at de gis tilgang til å være tilstede på fakultetsstyremøter. Ved behandling av saker som er unntatt off. så lukkes møtet under behandling av disse sakene. Slike saker legges vanligvis til slutten av styremøtet.

Om du ønsker å være tilstede, så må du melde deg på. Lenke til fakultetsstyremøtet blir sendt ut dagen før møtet, til alle som er påmeldt.

Har du innspill på saker som skal behandles - ta kontakt med din(e) representanter i fakultetsstyret. Oversikt over styremedlemmene finner du i møteportalen til UiT.

Når: 21. juni 2021 kl. 09.00–13.00
Hvor: Møtet er digitalt
Studiested: Digitalt
Målgruppe: Ansatte
Kontakt: Åshild Strømmesen
Telefon: 77 64 46 01
E-post: ashild.strommesen@uit.no

Påmelding
Frist: 19.06.2021
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender