Lørdagsuniversitetet digitalt - Hvordan kan helseteknologi hjelpe under pandemier, eldrebølgen og andre helseutfordringer?

Korona-pandemien har nylig vist oss behovet for at vi er nødt til å ha løsninger som den enkelte kan utføre på egenhånd, utenfor helsevesenets lokaler.

Nye tjenester har allerede oppstått som en konsekvens av pandemien, og vi står foran en tid med mange dyptgripende endringer – både i helsevesenet og for den enkelte.

Men hva er så mulighetene?

Professor Eirik Årsand har levd med Diabetes type 1 i mer enn 20 år, og samtidig forsket på mulighetene personlig helseteknologi kan tilby denne og andre helseutfordringer. I dette foredraget vil Årsand kort beskrive hvordan utviklingen gikk sakte de første 15 årene, før han tar for seg den raske – og kanskje for mange dramatiske utviklingen vi nå opplever.

Foredraget legges ut på nettsiden vår og på Facebook.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 17. oktober 2020 kl. 13.00–14.00
Hvor: https://uit.no/lordagsuniversitetet
Studiested: Digitalt
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne
Kontakt: Stine Holand