UiT og Festspillene i Nord-Norge / UiT and the Arctic Arts Festival: Institutt for natur og kunst


UiT Norges arktiske universitet er en sentral samarbeidspartner for Festspillene i NN, og i UiTs jubileumsår samarbeider vi om en rekke ulike arrangementer under festivalen.

 

Institutt for natur og kunst eksisterer ikke til vanlig, men oppstår som et utstillingsprosjekt som tøyer grensene for hva en utstilling kan være. Galleri Nord-Norge gjøres om til et laboratorium der kunstnere og forskere samarbeider om kunst- og forskningsprosjekter. Ved å invitere hverandre og publikum inn i arbeidsprosessen åpner Institutt for natur og kunst opp for diskusjoner på tvers av etablerte disipliner, og forholdet mellom kunst, forskning, verk og publikum settes på spill.

 

I perioden 23. - 30. juni vil det være daglige arrangement koblet opp mot utstillingens:

Søndag 24. juni:

Kl. 1330 Kunsthistoriek foredrag: Poala-Ànde og tromma.

Foredrag med kunsthistoriker Monica Grini fra forskergruppen WONA (Worlding Northern Art).

Grini undersøker hvordan kunst og forskning på kunst er med på å skape nord som ulike verdener. Grini er førstelektor i Medie- og dokumentasjonsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet og forsker på samisk kunst.

Kl. 1630 Hvordan lytter vi oss inn i landskapet?

En samtale om felles forskningsutfordringer med Katarina Pirak Sikku, Margrethe Pettersen, Britt Kramvig og Hanna Guttorm.

Samtalen er del av samtaleserien “Kraftfull slumrende gjensidighet - (glemte) steder i det samiske landskap” hvor kulturforskere og kunstnere ser nærmere på mytologien vi lever med i landskapet i Sør-Troms.

 

KL. 1900 Kunstnersamtale: Anne Hanning og kurator Hanne Hammer Stien

 - om kunstprosjektet hun presenterer på Institutt for natur og kunst.

Haaning er særlig opptatt av teknologi, språk og mytologi. Hun har deltatt på en rekke utstillinger både nasjonalt og internasjonalt og er nå stipendiat på Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) ved Det kunstfaglige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet.

 

Se hele programmet til Festspillene her!

Les mer om UiTs 50-årsjubileum her!

--------------------------------------

The Arctic Arts Festival believes in northern art, and has ambitions to become the world’s most important art festival for circumpolar areas.

UiT the Arctic University of Norway collaborates with the Arctic Arts Festival on various events during the festival.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
24.06.18 kl. 11:00 - 00:00
Hvor:
Galleri Nord-Norge
Studiested:
Harstad
Målgruppe:
Alle