Velkommen til Fakultetsledelsen ved Jurfak

Ledelsen ved Det juridiske fakultet

Fakultetsstyret
Fakultetsstyret er øverste organ ved fakultetet og har det overordnede ansvaret for fakultetets virksomhet. Styret består av 9 medlemmer, som velges for fire år av gangen. Studentrepresentantene og de midlertidig ansatte velges for ett år. Styret ledes av en ekstern styreleder, adm. dir Trygve Myrvang. Dekan Lena R. L. Bendiksen er styrets sekretær.

Fakultetsledelsen
Dekanen er fakultetets øverste daglige leder.  I tillegg består fakultetsledelsen av prodekan for forskning, prodekan for undervisning og fakultetsdirektøren med administrativ stab.


Dekan: Lena R. L. Bendiksen
Prodekan forskning: Ingvild Ulrikke Jakobsen
Prodekan undervisning: Magne Frostad
Fakultetsdirektør: Kirsti Anderssen
   

Studieutvalget

 Forskningsutvalget

Ansatte ved Fakultetsledelsen ved Jurfak:


Siste nyheter

Aspaker og Berg Nilsen.jpg
– Rart å være på jobb ved semesterstart Jusstudent Ragnhild Berg Nilsen skulle egentlig startet sitt tredje studieår ved UiT tirsdag. I stedet var hun på jobb som politisk rådgiver for statsråd Elisabeth Aspaker.
Les nyhetssaken

Straafferett Annett, Jussi, Irene 008.kvadrat.jpg
Strafferetts-faget i ny og engasjerende drakt Ut med lange og tunge forelesningsrekker; inn med korte videosnutter, møter med «ekte» dommere, forsvarere og kriminalteknikere, «caser» fra virkeligheten, debatter og refleksjon.
Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]

[Loading...]

Skip to main content