Avdeling for personal- og organisasjon (POA)

POA er en av sju avdelinger i universitetsadministrasjonen ved UiT Norges arktiske universitet.

POA har en overordnet rolle innenfor personal- og organisasjonsfeltet, og yter støtte til universitetsledelsen, fakulteter og enheter innenfor de forvaltnings- og ansvarsområder som avdelingen ivaretar. 

POA utformer UiTs interne regelverk innenfor personalfeltet, ivaretar UiTs lønns- og personalpolitikk, herunder også leder- og kompetanseutvikling. 

POA har ansvar for at UiT til enhver tid har en robust og fleksibel organisasjon tilpasset gjeldende strategiske mål. Se:

Strategi og styringsdokumenter for UiT Norges arktiske universitet

 

 

Ansatte ved Avd. for personal og organisasjon:


sentraladm.jpg
Siste nyheter

Ellen_Karoline_Dahl2.jpg
– Å sykle til jobb går fortere enn mange tror I en sykle-til-jobben-aksjon fredag syklet ansatte ved UiT fra Mellomveien til campus Tromsø. Selv i rolig tempo kom de ti minutter fortere fram enn antatt.
Les nyhetssaken

Gunhild-Guttvik2.jpg
Vant UiTs arbeidsmiljøpris Gunhild Guttvik fra Det helsevitenskapelige fakultet ble tildelt prisen for sine mange tiltak for et godt arbeidsmiljø og medarbeiderskap.
Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]

[Loading...]