– Viser hvor sterkt Norge trenger et breddeuniversitet i nord

Regjeringens nordområdemelding er en god, viktig og tydelig beskrivelse av hvilke store og komplekse utfordringer som finnes i nord. Rektor Anne Husebekk er glad regjeringen forstår betydningen av et sterkt breddeuniversitet for å tilføre Norge mer kunnskap og forskning om Nord-Norge og Arktis.

Aarskog, Karine Nigar Publisert: 27.11.20 12:25 Oppdatert: 30.11.20 10:21
Rektor ved UiT, Anne Husebekk er vertskap for deler av programmet under fremleggingen av nordområdemeldingen i Alta i dag.
Rektor ved UiT, Anne Husebekk, er vertskap for deler av programmet under fremleggingen av nordområdemeldingen i Alta i dag. Foto: Tommy Hansen/UiT

– Nordområdene er sammensatt av innenriks- og utenrikspolitikk, av klimapolitikk og næringspolitikk, av geopolitikk og lokalpolitikk. Alt dette trenger et sterkt breddeuniversitet som favner og klarer å se både det store og det lille bildet og sammenhengene mellom de ulike sektorene, sier rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Anne Husebekk.

Kunnskapsdimensjonen løftes høyt i den nye nordområdemeldingen, noe Husebekk er veldig glad for.

– UiT har fått lov å være blant leverandørene av kunnskapen som meldingen er tuftet på, og nordområdemeldingen har blitt en imponerende kunnskapsbank om nordområdene. Meldingen gir viktige samfunnsanalyser som peker ut kursen for framtida, sier Husebekk.

Les hele stortingsmeldingen her!

Forsyner landsdelen med arbeidskraft

– UiT er blant de fremste i verden innenfor arktisk forskning. Våre forskere fordyper seg også i spørsmål knyttet til helse, klima, luftfart, geopolitikk, innovasjon, samfunnsvitenskap, demografi, geologi, havet og en rekke andre fagområder. Vi opererer i spennet mellom det norske, det samiske og det kvenske. Vi er tilstede lokalt, vi opererer nasjonalt og vi samarbeider på Nordkalotten, i nordområdene og i hele verden. Ikke minst forsyner vi landsdelen med kvalifisert arbeidskraft, som lærere, leger, sykepleiere, jurister og ingeniører, sier Husebekk.

Bred kunnskapsstrategi

Viserektor Sveinung Eikeland var også tilstede under fremleggingen av den nye nordområdemeldingen. Han er også veldig glad for at meldingen legger vekt på kunnskap.

Viserektor ved UiT, Sveinung Eikeland deltok i sendingen Utenriksdepartementet hadde fra Alta.
Viserektor ved UiT, Sveinung Eikeland deltok i sendingen Utenriksdepartementet hadde fra Alta. Foto: Tommy Hansen/UiT

– Jeg leser meldingen som at regjeringen legger opp til en bred kunnskapsstrategi i nord. Da er tilgjengelighet, både geografisk og i forhold til livsfase helt sentralt. Folk i nord skal lære og jobbe, samtidig, hele livet. Derfor bør både regjeringen og UiT sette som minstekrav at absolutt alle kvalifiserte i nord skal ha tilgang til det meste av høyere utdanning digitalt, uansett hvor man bor og hvilken livsfase man er i. Dette vil gjøre nord til det viktigste strategiske området for en slik norsk kunnskapsstrategisk satsing, sier Eikeland.

Husebekk er også glad for at meldingen løfter fram viktigheten av å sluttstille forprosjektet om nytt universitetsmuseum i Tromsø.

– Jeg tror ikke regjeringen hadde frontet dette i meldingen om de ikke har planer om å fullføre finansieringen av prosjektet fra 2022, sier Husebekk. 

Vi anbefaler