Geoscience Research Academy of Tromsø (GReAT) markerte sitt første årsmøte

13. november kunne stipendiater og forskere fra Institutt for Geovitenskap avholde GReAT forskerskole sitt første årsmøte. Begivenheten ble holdt virtuelt på grunn av de nåværende omstendighetene. Men det ble en suksess og 21 stipendiater presenterte sin forskning for de 47 deltakerne.

El bani Altuna, Naima
Publisert: 17.11.20 10:00 Oppdatert: 17.11.20 09:31

Stipendiatene presenterte sin forskning innen mange ulike temaer, blant annet om flere hundre millioner år gamle bergarter, myke sedimenter og levende mikroorganismer. I år var det også en presentasjon fra Maja Sojtaric, kommunikasjonsrådgiver hos CAGE, om vitenskapskommunikasjon.

Det ble utdelt to priser for henholdsvis beste lange og korte presentasjon på 5.000 NOK hver, som vinnerne kan bruke på forskningsrelaterte utgifter. Årets to vinnere ble Fredrik Wesenlund med sin presentasjon “Linking facies descriptions, total organic carbon and bitumen richness – a case study from the Middle Triassic black shales of eastern Svalbard” (lang presentasjon) og Marie Bulinová med sin presentasjon “Biogeochemical cycling of methane in Arctic lake sediments” (kort presentasjon).

Gratulerer til vinnerne og til øvrige stipendiater for interessante GReAT presentasjoner!

Deltakere på GReAT årsmøte (skjermdump: Naima El Bani Altuna)
Deltakere på GReAT årsmøte (skjermdump: Naima El Bani Altuna)

El bani Altuna, Naima
Publisert: 17.11.20 10:00 Oppdatert: 17.11.20 09:31
Vi anbefaler