Hvem skal få Grunnforskningsprisen 2020 ved NT-fak?

Nå kan du være med å foreslå kandidater til den nyopprettede Grunnforskningsprisen ved NT-fak. Frist for å levere begrunnet og signert forslag til Dekanen er 11. november 2020.

Os, Vibeke Publisert: 19.10.20 14:51 Oppdatert: 19.10.20 15:57
Tromsø

Hedre den som hedres skal. Bli med å foreslå kadidater som fortjener en påskjønnelse for sitt vitenskapelige arbeid. Kandidaten(e) som foreslås må være faglig tilsatt i hovedstilling ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT.

Kandidater (vitenskapelig ansatt, en forskningsgruppe eller et forskningsmiljø) som nomineres til prisen skal ha utmerket seg internasjonalt innen sin fagnisje eller bidratt spesielt til å styrke disiplinfagets posisjon på annen måte ved fakultetet. Prisen kan utdeles på grunn av forskning på internasjonalt høyt nivå over tid, eller fremragende prestasjoner i løpet det siste året. Både fri grunnforskning og strategisk grunnforskning2, eksperimentell eller teoretisk, faller inn under prisens rammer.

Se vedlagte statuetter for mer presis informasjon

Lever begrunnet og signert forslag til Dekanen innen 11. november. 2020.

 

Vi anbefaler