Grenselandvirkelighet på nært hold

14.10.20 Magne Kveseth

Barents arktisk nettverk for høyere utdanning (BANHE) sørger for at studenter og faglærere fra UiT samt universitetene i Luleå, Murmansk, Petrozavodsk og St. Petersburg møtes til et læringsseminar om forholdene i Barentsregionen.

Det skjer fra 27. til 29. oktober i Kirkenes og på nett, siden de russiske studentene på grunn av koronasituasjonen ikke kan reise.

Kirkenes russiske grense
SAMLINGSSTED: Læringsseminaret finner sted i Kirkenes, grensebyen lengst nordøst i Norge, med kort vei til den russiske grensen. Foto: UiT/Arkiv

Undervisning, gjester og  feltarbeid 

– Det å ta studentene til Kirkenes og Sør-Varanger handler om å gi dem en faglig totalopplevelse med undervisning, gjesteforelesere fra Sør-Varanger samt «feltarbeid» i grensesonen. Inputen de får underveis i Sør-Varanger skal jobbes med i gruppearbeid. Studentene skal avslutningsvis gi en presentasjon på emnet de har jobbet med. Temaene er knyttet til Sør-Varanger og muligens Murmansk og Petrozavodsk. For alle studenter fra UiT er dette relevant med tanke på undervisningen og kursene deres ellers i Alta, sier universitetslektor Peter Haugseth ved UiT i Kirkenes hvor han ved Institutt for reiseliv og nordlige studier arbeider med bachelorgraden i nordområdekunnskap (Bachelor of Northern studies).

Arktisk fokus

Temaene som læringsseminaret tar for seg, spenner fra den norske politiske tilnærming til politikken i nordområdene og Barentsregionen til hvordan den arktiske industriarven kan være en ressurs for regional utvikling. Dernest vil det bli forelesning om olje- og gassutvinning i Barentshavet, miljøhistorien i Arktis, fiskeriene, vitenskapshistorie og det multilaterale samarbeidet om regulering av fisket i Barentshavet. Maria Kobzeva fra UiT vil ta for seg russisk-kinesiske forhold i Arktis.

De norske studentene som deltar i læringsseminaret og utgjør den norske delegasjonen, er de som studerer ved UiT og tar graden bachelor of Northern studies.

Det handler om at de skal bruke alt de har lært fra turen (forelesninger og case) til å gi et faglig innspill om stedet. Slik blir de også bedre kjent med en viktig grense her i verdens nordområder, grensen mellom øst og vest, Norge og Russland. De norske studentene har alt begynt å forberede seg og oppgaver er gitt dem før de kommer til Kirkenes.

Haugseth univeristetslektor Kirkenes
LÆRING I GRENSELAND: Universitetslektor Peter Haugseth arbeider ved UiT i Kirkenes og har ansvaret for læringsseminaret til bachelorstudetnene. Foto: UiT/arkiv

Kultur og sikkerhetsspørsmål

Det er lagt inn korte feltarbeid i undervisningsopplegget slik at studentene som reiser til Kirkenes får se litt av historien knyttet til Kirkenes og frigjøringen av Øst-Finnmark høsten 1944, der den Røde Arme krysset grensen og jagde tyskerne vestover.

På ettermiddagen første seminardag skal også studenter fra de ulike universitetene deles i grupper hvor de får oppgaver knyttet til en rekke sentrale tema, som «Ekstraktive næringer og fremtiden», «Bærekraftig utvikling»,«Klimaendringer og fremtiden for grenseland», «Kulturell identitet og urfolk» og «Politiske arenaer og sikkerhetsspørsmål».

Samarbeid i nord

Samlingens dag to fokuserer på grenselandet, klimaendringer i Nord-Norge, medievirkeligheten i den russiske del av Barentsregionen, samt forholdet innen «UArctic» hvor høyere utdanning og samarbeid mellom nordlige undervisningsinstitusjoner blir presentert av Pål Markusson fra UiT.

Tredje dag av læringsseminaret går med til en utflukt til Strand museum og besøk ved Norsk institutt for bioøkonomiforskning (NIBIO). Tema for denne dagen er «Grenser, minoriteter og det norske samfunnet» (Strand museum) samt en introduksjon til miljøvern i nord fra 80-tallet og frem til i dag ved (NIBIO Svanvik).

Alternativ undervisning

– Dette seminaret inngår i «Barents Arctic Network on Higher Education». Prosjektet koordinerer jeg sammen med mine kolleger, professor Urban Wråkberg og universitetslektor Julia Bobina. Det er en del av aktiviteten til UiT Bachelor of Northern studies/UiT Nordlige studiers forskningsgruppe. Det er i dag finansiert av blant andre Barentssekretariatet. Vi spør oss hele tiden om hvordan studentene våre kan lære mer om nordområdene og en del av svaret tror vi ligger i at de får møte et større utdanningsnettverk som samler nordområdeekspertise. På denne måten kvalitetssikrer vi også undervisningen vår, avslutter universitetslektor Peter Haugseth.

På Twitter   #norgesarktiske