UiT klatrer på internasjonal rangering


UiT klatrer på den internasjonale rangeringen til Times Higher Education og er nå rangert som det tredje beste universitetet av de norske som er med i rankingen.

På rangeringen som ble offentliggjort i dag, kommer det fram at UiT klatrer fra å ligge på en 401.–500. plass i fjor til 351.–400. plass i år. I tillegg er UiT nummer tre av de fem norske universitetene som er ranket. De andre er Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, NTNU i Trondheim og NMBU på Ås.

Forskningen når ut

Universitetene måles på undervisning, forskning, sitering, samarbeid med næringslivet og hvor internasjonale de er. Av disse parametrene skårer UiT høyest på antall siteringer, altså hvordan forskningen ved UiT sprer seg, og det internasjonale fokuset; hvor mange internasjonale studenter og ansatte det er ved UiT og hvordan det internasjonale samarbeidet er. 

Universitetsrankinger er et voksende felt, og UiT blir invitert til å delta på en rekke rankinger. Det finnes et mangfold av rankinger i verden, og noen av de mest kjente er QS, Times Higher Education (THE) og U-Multirank.

Se oversikt over UiT sine rankinger her.

På Twitter   #norgesarktiske