UiT i Alta blir campus for framtida

25.08.20 Magne Kveseth

Statsbygg starter arbeidet med utviklingsplan for UiT campus Alta. Studentene blir viktige i prosessen, fastslår seksjonsleder Rune Sundelin ved UiT i Alta.

 UiT i Alta ber studenter som vil delta på arbeidsmøte kommende torsdag om å registrere seg her, på uit.no/tavla

UiT Alta, kantina, sosialt
SOSIALE OMRÅDER: UiT campus Alta skal få sin egen utviklingsplan, der studentene får en tydelig stemme under abeidet. Foto: UiT Arkiv

UiT og Statsbygg starter nå arbeidet med campusutviklingsplan for UiT Alta. 

– Prosjektet skal utforske utviklingsbehov og muligheter for bygg- og uteområder samt samspillet mellom campus og sentrum, sier Rune Sundelin, leder for campusadministrasjonen ved UiT i Alta. 

Et stikkord for arbeidet er involvering og forankring i vedtatte utviklingsmål og strategier for UiT Norges arktiske universitet. 
Det er Statsbygg som eier av bygningsmassen som huser UiT i Alta som nå fått oppdraget med å lage planen.

Hva er viktig?

Sunndelin understreker at studentenes stemme er viktig i arbeidet som nå skal gjøres. Torsdag arrangeres det derfor  et arbeidsmøte der Statsbygg og campusadministrasjonen inviterer studentene med.

– Sammen skal vi finne ut av hvordan vi på en god måte kan innhente studentenes stemmer i dette arbeidet. Vi vil rett og slett høre deres mening; hva mener de vil gjøre et fremtidig campus attraktivt og funksjonelt, sier Sundelin.

Kjøper konsulenttjenester

Hele arbeidet med utviklingsplanen har en budsjettramme på 1,5 millioner kroner. Midlene skal blant annet brukes på ulike innkjøp av konsulenttjenester fra lokale firma i Alta, skriver Statsbygg i sin skisse til fremdrift for arbeidet. Nå skal Statsbygg og campusadministrasjonen finne ut hvilke arbeidsgrupper som skal opprettes, hvilke rådgivere man trenger å hyre inn for å gjennomføre prosjektet og – ikke minst – hvordan campus Alta kan bli et foretrukket sted å studere og arbeide.

Måles opp

– Dersom ansatte og studenter skulle lure på hvorfor noen nå måler opp hele bygningsmassen og gjør ulike skisser rundt både undervisningslokaler og sosiale samlingspunkter, så er dette for å kunne lage en plan for fremtidig bruk av UiT i Altas lokaler, sier Rune Sundelin.

På Twitter   #norgesarktiske