Torjer Andreas Olsen er tilsatt som leder ved Senter for samiske studier

04.06.20 Anita Evensen

Professor Torjer Andreas Olsen er tilsatt som leder ved Senter for samiske studier. Han fungerer i stillinga nå, men tiltrer i et 4-årig åremål 1. juni.

 

Torjer Andreas Olsen er intervjuet av dekan Sonni Olsen

Hvorfor ønsker du å arbeide som leder ved Sesam?

Jeg er glad for å få sjansen til å lede senteret de neste fire årene. Jeg har ikke til hensikt å gjøre noen omveltninger eller store endringer ved senteret. For meg handler det aller mest om å kunne bidra til at det gode arbeidet fortsetter. Fordi vi driver med god og viktig forskning, med gode og viktige utdanninger, med kunnskap og kompetanse når det gjelder samisk språk og samfunn for resten av UiT og samfunnet for øvrig. Kollegene ved senteret er særs flinke. Jeg er stolt over å få sjansen til å legge til rette for at de kan fortsette å gjøre det de gjør. Samtidig er det alltid rom for forbedring og strategisk tenkning. Jeg tror jeg kan bidra – i samarbeid med gjengen.

 

Hva tenker du er de viktigste oppgavene for senteret på UiT?

Senter for samiske studier er en viktig enhet ved UiT. I snart 30 år har senteret jobba for å fremme samiske og urfolksrelaterte tema ved UiT. Denne kontinuiteten er viktig. Vi er annerledes enn andre enheter på fakultetet. Å ha et senter som har samiske og urfolksrelaterte tema som eneste område er viktig for UiT. Det understreker universitetet sitt store ansvar. Jeg ønsker å ta dette ansvaret videre, og blant annet jobbe for samiske språk sin plass på UiT og i forskninga, for at kunnskap om samiske forhold skal integreres i flere utdanninger, og for rekruttering og utdanning av flere samiske forskere.

 

Kan du fortelle litt om deg sjøl og din bakgrunn?

Jeg har ph.d. i religionsvitenskap fra 2008 (kjønn i læstadianismen), og har jobba på senteret sia 2011 i faglig stilling knytta til masterprogrammet i urfolksstudier. Stillinga er særlig retta mot metode og metodologi i urfolksforskning. I 2017 blei jeg professor. Det var veldig stas og en solid anerkjennelse av forskninga jeg har vært en del av. Som forsker jobber jeg med samiske og urfolksrelaterte tema i skole og utdanning, med kjønn og makt i forskning, og med religion i nordlige kontekster. De siste åra har jeg fått være med både i arbeidet for å lage nye læreplaner for skolen og i Nasjonal komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning. Det har vært særs interessant, og er noe jeg tar med meg inn i arbeidet ved UiT. Sånn mer på privaten er jeg gift, har tre barn, er fra Tromsø, og har norsk og samisk familie fra Målselv, Balsfjorden, Malangen, Kvaløya og Vannøya med mer!

Kontaktperson:
Instituttleder Torjer Andreas Olsen, telefon 776 46912, e-post: torjer.olsen@uit.no

På Twitter   #norgesarktiske