372 ekstra studieplasser til UiT

26.05.20 Magne Kveseth

Regjeringen gir penger til 4000 nye studieplasser innenfor fagområder de mener samfunnet har behov for i de kommende årene. UiT fikk 372 ekstra studieplasser, noe som gleder rektor Anne Husebekk.

Det er koronakrisen som har ført til at svært mange flere enn tidligere har søkt seg til studieplasser på høyere utdanning.

Dette gir muligheter

Regjeringen har lagt vekt på nye plasser innenfor helse- og sosialfag, lærerutdanning og IKT-relaterte fag. Rektor ved UiT, Anne Husebekk, sier de ekstra studieplassene gir flere mulighet til å starte studier allerede fra høsten av. 

rektor husebekk uit
ARKTISK KOMPETANSE: Rektor ved UiT Norges arktiske universitet peker på at de ekstra studieplassene allerede fra høsten av gir mulighet for studenter som vil kvalifisere seg til nye stillinger. Foto: Jørn Berger Nyvoll/UiT

– Studieplassene vil gi muligheter for 372 permitterte og arbeidsledige til å starte med studier allerede høsten 2020. Dette gir en god mulighet til kompetansepåfyll og nye muligheter i arbeidslivet, sier rektor Husebekk om de mange nye studieplassene og de 23 rekrutteringsstillingene som også er finansiert gjennom ekstra bevilgninger fra regjeringen. 

Fordelingen er slik

Husebekk forteller at de ekstra studieplassene blir fordelt slik:

Det blir 160 ekstra plasser ved de såkalte MNT-fagene, der studentene tar matematikk, naturfagvitenskap og teknologifag. Helsefagene får 77 ekstra studieplasser der 20 studenter ekstra kan studere medisin, fem kan starte på psykologi, 10 på sykepleiefag og 42 får plass på øvrige helsefag, forklarer rektor Anne Husebekk. 

Ved lærerutdanningene UiT blir det 60 ekstra studieplasser, mens det innenfor jus, administrasjon og økonomi blir 75 ekstra studieplasser. I tillegg er UiT tildelt 23 ekstra rekrutteringsstillinger som Husebekk understreker at det ikke er satt noen merkelapp på. 

Spesielt rekrutteringsstillingene

Kenneth Ruud som er prorektor for forskning ved UiT mener det er grunn til å rose dem som har jobbet for å skaffe UiT alle de ekstra studieplassene og rekrutteringsstillingene.

– Vi skal være spesielt godt fornøyd med rekrutteringsstillingene, og en stor takk til de som har jobbet for å sikre oss disse rekrutteringsstillingene. Kun NTNU fikk flere rekrutteringsstillinger enn oss med sine 29, og det viser at behovet vårt for nye rekrutteringsstillinger er godt dokumentert og forstått på politisk nivå, sier Ruud.

Stort kompetansebehov

– Rekordmange har søkt seg til universiteter og høyskoler i år. Behovet og ønsket om mer utdanning møter vi nå med 4000 nye studieplasser allerede til høsten. Disse studieplassene har vi valgt å styre ganske stramt inn mot fagområder vi vet arbeidslivet har stort behov for kompetanse innenfor, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Forutsetningen for å få nye studieplasser er at de blir opprettet allerede høsten 2020. Studieplassene går til fagområder der det er stort behov for kompetanse i årene framover og slik er fordelingen for hele landet:

  • Helse- og sosialfag, blant annet medisin, sykepleie og barnevern: om lag 1 100 studieplasser
  • Lærerutdanning, blant annet grunnskolelærer, PPU, barnehagelærer: Om lag 550 studieplasser
  • Matematisk-naturvitenskapelige fag med vekt på informatikk og teknologiske fag med vekt på IKT: Om lag 1 500 studieplasser
  • Juridiske og økonomisk-administrative fag: Om lag 800 studieplasser
  • Animasjon, utøvende musikk, film og kunst: Om lag 20 studieplasser

250 nye rekrutteringsstillinger

Den store økningen i studieplasser fører også til behov for flere stipendiater og postdoktorer. Derfor gir regjeringen også penger til 250 nye rekrutteringsstillinger.

– I årene som kommer trenger vi flere smarte hoder som kan finne nye løsninger på nye utfordringer. Nye rekrutteringsstillinger bidrar til at flere får en fot innenfor akademia og at vi opprettholder den langsiktige forskningsaktiviteten. Det skal også bidra til å bygge fagmiljøer, og styrke satsingen på forskningsbasert utdanning, sier Asheim i pressemeldingen fra regjeringen.

På Twitter   #norgesarktiske