UiT får 20 millioner til oppgradering av undervisningslokaler


Kunnskapsdepartementet har tildelt UiT 20 millioner kroner. 5 millioner skal gå til oppgradering av UiTs bygg i Havnegata i Harstad, og 15 millioner skal brukes til å oppgradere Universitetsbiblioteket (UB) i Breivika i Tromsø.

Havnegata 5 i Harstad.
UiTs lokaler i Havnegata i Harstad er ett av prosjektene som har fått midler til oppgradering fra Kunnskapsdepartementet. Foto: Tomas Rolland/UiT Norges arktiske universitet

Midlene fra Kunnsskapsdepartementet (KD) skal brukes til å legge til rette for nye undervisningsformer, og målet er at studentene lærer mer og får et bedre psykososialt miljø. Det framkommer i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet. Midlene er tildelt på bakgrunn av søknader til oppgraderingsprosjekter som er sendt inn fra universiteter og høyskoler i Norge. 

Glade på UB

Biblioteksdirektør ved UiT Norges arktiske universitet, Johanne Raade, er strålende fornøyd med tildelingen, som hun sier skal brukes til å lage gode læringsmiljøer for studentene ved Universitetsbiblioteket (UB) i Breivika i Tromsø.  

– Dette er rett og slett fantastisk! UB er et bygg som brukes utrolig mye, og studentene våre har lenge uttrykt ønske om å oppgradere her, sier Raade. 

Hun forteller at UB har hele 30–40 000 besøk i måneden og er det mest brukte av alle UiTs biblioteker, både av studenter og ansatte. UB er også et av de eldste byggene ved UiT, fra 1981.  

– UB er så mye brukt av alle, derfor er dette en gavepakke til alle ved UiT, stråler Raade, som gleder seg til å sette i gang med oppgraderingen.  

Universitetsbiblioketet ved UiT i Tromsø, en høstdag.
Universitetsbiblioteket (UB) i Breivika i Tromsø er UiTs mest brukte bibliotek, og får nå en sårt tiltrengt oppgradering. Foto: Jonatan Ottesen/UiT Norges arktiske universitet

Skal skape trivsel for studentene i Harstad

Ved UiT i Harstad er campusdirektør Karl Erik Arnesen også glad for midlene de har fått til sine lokaler i Havnegata, selv om de i utgangspunktet hadde søkt om det dobbelte.  

– Vi hadde søkt om 10 millioner og fikk halvparten, slik at det nå må gjøres en prioritering av hva vi kan få til med denne tildelingen. 

Han forteller at de er i gang med en campusutviklingsplan i Harstad og denne søknaden må sees i sammenheng med den helhetlige planen.  

– Uansett så er det flott å få midler til å komme i gang med noen prosjekter, og jeg tror at vi kommer til å knytte disse midlene til det som omhandler trivsel for studentene, sier Arnesen.  

Planen er at tiltaket blant annet skal øke attraktiviteten til arealene, bedre funksjonaliteten for undervisning, eksponere liv og aktivitet på campus, og stimulere til utvikling av nye undervisnings- og studieformer, ifølge Arnesen.  

Glad for å kunne gå videre med prosjektene

Også universitetsdirektør ved UiT, Jørgen Fossland, er glad for tildelinga.  

– Dette er en tildeling basert på søknader UiT har sendt inn, og vi er derfor veldig glade for at vi nå kan gå videre med disse prosjektene med betydelig økonomisk støtte fra KD, sier Fossland.  

Han forteller at i Harstad er tiltaket en del av UiTs campusutviklingsplan som skal gi fremtidsrettede lokaler for studenter og ansatte, og at UB-prosjektet i Tromsø er ikke bare et prosjekt for å renovere dagens KS-bibliotek – men også for å samordne og videreutvikle bibliotektilbudet for alle ansatte og studenter i Breivika. 

KD ønsker mer aktiv deltakelse for studentene

Til sammen delte KD ut 161 millioner kroner til 12 utdanningsinstitusjoner i Norge, med formål å bedre undervisningslokalene.  

Fortsatt er den tradisjonelle forelesningen den aller vanligste undervisningsmåten på landets universiteter og høyskoler. 

– Forelesninger kan være både bra og effektivt, men studentene ønsker også mer undervisning der de deltar aktivt. Det krever at vi har auditorier, laboratorier, verksteder og andre undervisningslokaler som gir bedre mulighet for deltakelse. Det skal pengene til oppgradering bidra til, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet.  

På Twitter   #norgesarktiske