UiT- og UNN-eksperter bistår Tromsø kommune med lokale covid 19-prognoser


Lokale smitteprognoser 7–10 dager inn i framtida er viktigere for kommunene enn R-tallet for hele Norge, mener professor Ørjan Olsvik. – Fantastisk å kunne bruke globale smitteeksperter lokalt, sier Tromsø kommune.

Tromsø kommune samarbeider med eksperter fra UiT og UNN for å være best mulig forberedt på covid-19-utbrudd framover. Her er rådhuset i Tromsø med «korona-utsmykning». Foto: Jonatan Ottesen/UiT Norges arktiske universitet.
Tromsø kommune har tatt inititaivet til en komité med eksperter fra UiT Norges arktiske universitet, Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og kommunen. Komitéen bistår kommunen med prognoser for koronasmitte for blant annet å dimensjonere plasser i helsetjenestene i regionen.

Ønsker å bruke globale eksperter lokalt

Jagrati Jani-Bølstad i Tromsø kommune er leder for ekspertkomitéen. Foto: Tromsø kommune. 
– Vi trengte ikke å tenke oss om to ganger om hvor vi skulle henvende oss. Ved UiT finnes fagfolk med enorm erfaring med sykdomsutbrudd og smitte. Når vi har globale eksperter innen smittevern lokalt, er det klart vi ønsker å bruke den kunnskapen når vi trenger hjelp. Det gjør at vi får bedre kvalitet på våre tjenester, sier Jani-Bølstad, som også selv har erfaring fra både nasjonalt og internasjonalt smittevernarbeid.

UiT stilte seg positiv og oppnevnte tre eksperter: Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiolog – og etter hvert rikskjent "koronasmitte-ekspert”; Martin
Rypdal, professor som jobber med matematiske beregninger av smittespredning – som også har fått mye spalteplass i landets medier i det siste med sine analyser; og Vinjar Fønnebø, epidemiolog og professor ved Institutt for samfunnsmedisin ved UiT.
Fra kommunen sitter kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen, rådgiver og epidemiolog Jagrati Jani-Bølstad og planlegger Gunn-Elin Jakobsen fra Avdeling for Plan og Utvikling.

Fra UNN sitter Markus Rumpsfeld og Magne Nicolaisen i komiteen.

Skal beregne smitte og dimensjonere helsetjenester lokalt

Komiteens mandat er blant annet å samle inn data om smitte i regionen, og bidra aktivt med
analyser, råd og innspill i forbindelse med Covid-19. De skal gi rådgivning for dimensjonering og
planlegging av kommunens og regionens helsetjenester og smitteverntiltak. De har ukentlige
møter via videokonferanse.

Smitteoppsporingen blir mer effektiv

UiT-professor i medisinsk mikrobiologi, Ørjan Olsvik. Foto: David Jensen/UiT

Professor Ørjan Olsvik liker kommunens initiativ.
– Jeg oppfatter at Tromsø kommune er aktiv og svært opptatt av å tilegne seg kunnskap for på lokalt plan kunne håndtere covid-19-utbruddet på best mulig måte. Særlig synes det som om smitteoppsporingen vil bli mer effektiv og bedre ved introduksjon av et nytt dataprogram for å kunne finne smittekilder raskt, sier Olsvik.

Han mener analyseprogrammene fra matematikkmiljøet ved UiT i større grad vil kunne brukes til å styre utbruddet, ved kontinuerlig beregning av behovet for kritiske sengeplasser ved UNN, på sykehjem og lignende.

Lokale prognoser er nå viktigere enn R-tall for hele Norge

– Ved hjelp av lokalt differensierte smittebekjempelsestiltak, må vi søke å holde
smittetallene så lave at vi ikke overstiger UNNs kapasitet for kritiske syke. Prognoser 7-10
dager inn i fremtiden er nå viktigere for oss i Tromsø enn «tenk på et R-tall for hele
Norge», sier Olsvik.

Han legger til at det at UNN deltar i komiteen med klinisk ansvarlig kompetanse er uhyre viktig i
beslutningsprosessene.

Høyt tempo

Jani-Bølstad forteller at komitéen er entusiastisk, engasjert og holder et høyt tempo.
– Det er en veldig dynamisk og effektiv gruppe. Og den synergien mellom fagmiljø og de som
implementerer tiltakene, altså oss, er akkurat det vi trenger, avslutter Jani-Bølstad.

På Twitter   #norgesarktiske